Häälsuhtlus süsteem

Maksimaalse kasuteguri saavutamiseks peavad kauplusesisesed kommunikatsioonisüsteemid olema töökindlad ja hästi integreeritud. VoCoVo lahendus loob kristallselge infovahetuse.

Häälsuhtlus süsteem

VoCoVo kommunikatsioonisüsteem võimaldab kaupluse-, lao- ja kontoripersonalil omavahel kiiresti kontakti luua, olenemata asukohast. Kaupluse personal saab kiiret tagasisidet laokaupade varu kohta, kontrollida külmutustemperatuure ning suhelda kolleegide ning klientidega. Kiire infovahetuse tulemusel paraneb klienditeeninduse kvaliteet, kasvab kaupluse tööefektiivsus ning suureneb müük.

Kiire ja vahetu kliendisuhtlus

Kliendid vajavad sageli abi toote asukoha leidmisel ning ostuotsuse tegemisel. Juhul kui abi ei jõua õigeaegselt on suur võimalus, et klient loobub ostust täielikult. VoCoVo süsteemi CallPoint klienditeenindusnupule vajutamisel saab klient koheselt suhelda kaupluse personaliga. Personal vastab kõnele ning nõustab klienti või vajadusel teavitab abi saabumisest. CallPoint  klienditeenindusnupud paigutatakse müügisaali eri piirkondadesse, proovikabiinidesse, kauba kättesaamispunktidesse ning  ning Click&Collect teenindusse.

VoCoVo erinevad funktsioonid võimaldavad mugavalt kontakti luua vaid loetud sekunditega. Personali kasutuses on peakomplekt, mis sisaldab mikrofoni ja kõrvaklappe. Klient vajutab küsimuste esitamiseks CallPoint klienditeenindusnupule ning personal vastab vaid ühe nupuvajutusega. Kerged ja töökindlad peakomplektid võimaldavad koheselt suhelda erinevate meeskondadega olenemata, kas asutakse erinevatel korrustel, riiulivahedes või isegi teises hoones. Personal saab vabalt liikuda ning ei pea enam erinevaid raadiosaatjaid või mobiiltelefoni kaasas kandma. Peakomplektiga on võimalik panna kõne ootele, suunata kõne edasi või alustada uut kõne.

Äriteabeportaal

VoCoVo kommunikatsioonisüsteem integreerub olemasoleva telefonisüsteemiga. Integratsioon teiste VoCoVo seadmetega nagu CallPoint klienditeenindusnupp või  KeyPad võimaldab personalil koheselt vastata klientidele, kes vajavad abi Click&Collect kaubaväljastusalas ja teha kiirpäringuid kassasse toote hinna osas.

VoCoVo äriteabeportaal koondab kommunikatsioonisüsteemist teabe ning genereerib põhiparameetrite alusel aruanded. Aruannete põhjal on võimalik analüüsida kaupluse arengut, mis tagab parima tasuvuse. VoCoVo ainulaadne äriteabeportaal loob võimaluse personali efektiivseks infovahetuseks, personalihõive parimaks optimeerimiseks ning võimaldab hinnata kaupluse arengut klienditeenindusparameetrite alusel.

Vocovo

Eelised

Müügikasv

VoCoVo tagab kiire investeeringutasuvuse

Kliendirahulolu

Kliendisuhtlus on kiire ja efektiivne

Personali rahulolu

Ettevõtte personal on üksteisest vaid nupuvajutuse kaugusel

Kaupluse püsikulud vähenevad

Optimeeritud personalihõive

Kassajärjekorrad vähenevad

Kassapidaja on saalitöötajatega ühenduses

Mitte ühtegi vastamata kõnet

Pea- ja käsikomplekt on integreeritud telefonisüsteemiga

Uudised

Võta ühendust

Sisestatud info on edastatud!

JÄTKA