Gå videre til innholdet

7–8 % fortjeneste

på netthandelstransaksjoner etter bare seks måneder

Fra 0 til 12 %

av alle bestillinger kjøpt på nettet etter ti måneder.

To timer

om dagen spares utelukkende av dagligvareskapene

StrongPoint hjelper dagligvareforhandleren ICA Nära Bräkne-Hoby med å oppnå lønnsomhet i dagligvarehandelen i løpet av seks måneder.

Innebygd video

Om ICA Nära Bräkne-Hoby

Covid-19 ble begynnelsen på netthandelsreisen

ICA Nära Bräkne-Hoby-butikken er en del av ICA-kjeden, den største dagligvareforhandleren i Norden. Mange av butikkene i og rundt de største byene i Sverige har levert dagligvarehandel på nettet, og Nära Bräkne-Hoby, som ligger i en relativt landlig del av landet, så i begynnelsen av 2020 på hvordan man kan benytte seg av det voksende netthandelsmarkedet.

Så rammet covid-19-pandemien, og de sto overfor en umiddelbar økning i lokal etterspørsel. Derfor måtte de handle raskt for å sikre at de opprettholdt markedsandelen og svarte på kundenes behov. Kostnadene ved å ikke drive med dagligvarehandel på nettet nå ville vært for høye.

For å kunne gjennomføre raskt, gikk butikken over til StrongPoint, som allerede er en foretrukket leverandør av netthandelsteknologi for dagligvarer for butikkens konsern. I løpet av kun noen få uker klarte StrongPoint å få butikken i gang med løsningen for ordreplukking, og snart ble behovet for temperaturkontrollerte klikk-og-hent-daglivareskap tydelig.

«Først tilbød vi henting ved fortauskanten. Kundene ringte oss når de ankom butikken og ga oss beskjed om at de var der. En butikkmedarbeider ga dem deretter posene med dagligvarer. Denne løsningen tok imidlertid mye tid, og det var umulig å konsentrere seg om andre oppgaver ettersom butikkpersonalet når som helst kunne bes om å forlate butikken for å levere dagligvarer til kunden. Etter hvert som etterspørselen vokste, trengte vi en mer effektiv klikk-og-hent-løsning,» sier Johan Ohlsson, butikkeier i ICA Nära Bräkne-Hoby.

Volum og kapasitet vokste med ordreplukking og dagligvareskap

Spørsmålet enhver dagligvareforhandler står overfor når det kommer til netthandel, er hvordan man kan gjøre det enkelt å administrere, hypereffektivt og lønnsomt. Ved å implementere kombinasjonen av plukking i butikk og klikk-og-hent-skap kunne ICA Nära Bräkne-Hoby-butikken redusere mengden arbeidskraft som kreves for å både behandle og levere ordrene.

«Kundene våre elsker dagligvareskapene og forteller meg at det er det beste vi har gjort. Bruken av klikk-og-hent-skap er en av de viktigste grunnene til at netthandelsbestillingene har økt så mye såpass raskt.»

Johan Ohlsson, butikkeier i ICA Nära Bräkne-Hoby

Etter å ha installert dagligvareskapene fra StrongPoint, har etterspørselen etter dagligvarer på nettet tredoblet seg hver uke, og 10 måneder senere kommer 12 % av butikkens inntekter fra nettbaserte ordre.

«Ute» er det nye «inne» for dagligvareskap.

Covid-19-pandemien har endret dynamikken i etterspørselen etter klikk-og-hent, som de fleste forbinder med å måtte gå inn i butikken for å hente.

Nå ønsker folk å hente matvarene sine ute, noe som gjør det tryggere og raskere. Men været i Nord-Europa kan variere fra under null til over 30 °C. Én av grunnene til at butikken valgte StrongPoint-skap, var deres beryktede holdbarhet og dokumenterte meritter innenfor dagligvareskap bygget for utendørsbruk.

Denne endringen i forbrukernes etterspørsel sørget for ytterligere effektivitetsbesparelser, siden den fritok dagligvarebutikken fra å måtte investere i infrastruktur for oppbevaring inni butikken.»Vi bruker ikke midlertidig lagerplass siden alle nettbestillinger plukkes og settes direkte inn i skapene, noe som sparer oss for mye tid og strev,» sa Johan Ohlsson.

StrongPoint-tekniker installerer den andre bestillingen av dagligvareskap
StrongPoint-tekniker installerer den andre bestillingen av dagligvareskap

Effektivitetsbesparelser fra dagligvareskap og ordreplukking driver lønnsomhet

Å bruke dagligvareskap sparer også personalet tid, siden det er mer effektivt å laste inn ordre enn å dele ut poser med dagligvarer i butikken eller ta dem med til kunder i bilen utenfor. Butikken sparer i gjennomsnitt minst to timers arbeidskraft hver dag på grunn av skapene, tilsvarende over to måneders heltidsarbeid for en butikkmedarbeider i løpet av et år. Dette er en betydelig besparelse som direkte har påvirket lønnsomheten til det nettbaserte tilbudet.

«StrongPoints dagligvareskap sparer både oss og kundene våre mye tid. I tillegg gjør de det enklere for butikkpersonalet å fokusere på andre oppgaver, som avbrytes regelmessig grunnet personlig overlevering av ordre. Ifølge dataene våre bruker kundene i snitt mindre enn ett minutt på å hente egen ordre, og vi unngår at kunder står i kø og venter på å bli betjent,» sa Johan.

Behovet for å redusere arbeidskostnadene fører naturlig nok til den største utfordringen med dagligvarehandel – å oppnå lønnsomhet. Ifølge butikkens egne beregninger av lønnsomhet – arbeidstid,avskrivning av eiendeler med mer tatt i betraktning – sier Johan at de treffer 7 % lønnsomhet de siste månedene, og i januar 2021 var det så høyt som 8 %. Det tilkommer et lite gebyr på varer som bestilles på nettet, men den primære drivkraften for lønnsomhet er effektivitetsbesparelser i den integrerte løsningen som helhet, som kombinerer både plukking i butikk og klikk-og-hent fra dagligvareskap i en sømløs arbeidsflyt.

«Vi hadde ikke vært lønnsomme uten StrongPoints dagligvareskap og løsning for ordreplukking.»

Johan Ohlsson, butikkeier i ICA Nära Bräkne-Hoby

Sterk anbefaling

«Netthandel ble raskt utrolig viktig for oss, og det er her vi ser mest vekst. Vi har allerede investert i en annen dagligvareskapmodul fra StrongPoint fordi etterspørselen øker og vi trenger mer kapasitet,» sier Johan.

Når det gjelder hvilken leverandør man skal velge for netthandelsløsninger, har Johan ingen tvil:

«Jeg anbefaler på det sterkeste StrongPoints produkter til dagligvareforhandlere. De har smarte teknologiløsninger for detaljhandel som hjelper dagligvarehandlere med å spare tid og forenkle butikkdriften, særlig for netthandelstransaksjoner.»

Johan Ohlsson, butikkeier i ICA Nära Bräkne-Hoby