Gå vidare till innehållet

StrongPoints Click & Collect hämtskåp blev lösningen när e-handeln exploderade hos ICA Supermarket Boström

När pandemin slog till och efterfrågan på e-handel fullkomligt exploderade slog leveranskapaciteten i taket för ICA Supermarket Boström i Lilla Edet, norr om Göteborg. Lösningen blev Click & Collect hämtskåp kompletterat med Pricers digitala etiketter – ett val de inte ångrar:  ”Vi behövde snabbt kunna fördubbla vår utleveranskapacitet och hade inte klarat av volymerna vi har idag utan StrongPoints lösningar”.

Patrik Johansson har varit ICA-handlare i 20 år och har drivit butiken i Lilla Edet norr om Göteborg under 11 av dessa. För tre år sedan ansåg han tiden mogen för att satsa även på e-handel. Han hade då noterat att några s k pure players, aktörer som enbart satsat på e-handel, hade etablerat sig på orten och han hade inte för avsikt att tappa volymer till dem. Butiken började redan från start använda StrongPoint Order Picking för att hantera sina e-handelsordrar och leveranserna skedde både via hemleverans och manuell upphämtning i butik.

Patrik Johansson, ICA-handlare samt William Cander, butikschef ICA Supermarket Boström, Lilla Edet.

E-handelssatsningen blev snart en framgång och butiken har blivit stora inom e-handel. Idag står e-handeln för en ansenlig del av omsättningen – det är där tillväxten sker. Dessutom berättar Patrik att deras e-handel ökar mer än marknaden i stort, som för Sveriges del innebar en ökning med 95% under 2020. Där stod hämtalternativet för en stor del av ökningen; möjligheten till snabb uppskalning för dagligvaruhandeln tillskrivs primärt möjligheten att hämta upp i butik som ökade med 173%, medan hemleveranserna stannade på 55%.

Under våren 2020, i samband med pandemin och en kraftigt ökad efterfrågan på e-handel, slog ICA Boström Lilla Edet dock i taket. I Sverige hade e-handeln då som sagt fullkomligt exploderat och mest växte alternativet upphämtning i butik. Under försommaren började Patrik planera inför hösten och insåg snart att något behövde göras för att klara höstens leveranser. Det skulle helt enkelt inte vara möjligt att möta den ökade efterfrågan med befintlig leveranskapacitet.

Click & Collect hämtskåp löste snabbt kapacitetsproblemen

Först övervägde Patrik att bygga om butiken för att få till ytterligare ett kylrum. Ganska snart insåg han dock att det vore en både snabbare lösning och en bättre investering att istället satsa på StrongPoints Click & Collect hämtskåp.

Min första tanke var att bygga ett till kylrum och bättre upphämtning, men ganska snart kom jag att tänka på hämtskåpen och att det här kan ju vara en vettig lösning ur ett ekonomiskt perspektiv. Klart billigare än att bygga om. Med StrongPoints Click & Collect hämtskåp kunde vi fördubbla vår kapacitet för utleveranser per tidsslot – och det till en kostnad som var ca 500 000 till en miljon kronor lägre än om vi istället hade byggt ut. Dessutom är ju en jättebra lösning det här! säger Patrik.

När e-handeln exploderade satsade ICA Supermarket Boström på StrongPoint Click & Collect hämtskåp.

Hämtskåpen från StrongPoint är särskilt anpassade för dagligvaror då de kan hantera varor med olika krav på tempererad förvaring (kyl-, frys- respektive torrvaror), och de är anpassade för att tåla det tuffa klimat vi har i Norden.

Det gick förvånansvärt smidigt att installera skåpen. Det tog oss max en vecka att få allt på plats och komma igång, så det blev ett mycket effektivt sätt att snabbt öka upp kapaciteten. Vi är väldigt nöjda, berättar Patrik.

Hämtskåp genererar nya och nöjda kunder samtidigt som de effektiviserar butiksarbetet

Som för många handlare är det framför allt online som driver volymerna i dagsläget. Här har hämtskåpen dragit till sig helt nya kunder och de befintliga uppskattar dem också.

Kunderna är supernöjda med hämtskåpen från StrongPoint och tacksamma att lösningen finns, vi får bland annat en hel del mejl om detta. De uppskattar att det är smidigt, att det går fort då de slipper väntandet som ofrånkomligen blir vid manuell utlämning och att det är säkert. Dessutom märker vi att vi når helt nya kunder med hjälp av skåpen, säger Patrik.

Butikspersonalen uppskattar hämtskåpen som underlättar deras arbetsuppgifter.

Även personalen uppskattar hämtskåpen. För dem innebär skåpen mindre stress och att slippa bli avbrutna mitt i andra arbetsuppgifter. Det blir enklare att både planera och styra över sin tid.

Tidigare hade vi en lösning med en klocka som kunderna skulle ringa på. Det fanns ju inget rationellt i att arbeta så, tvärtom skapade det en del stress hos personalen att inte veta när det skulle ringa, att bli avbrutna mitt i när de höll på med något annat och att hålla på och springa fram och tillbaka, så personalen tycker att detta är kalas. 

Färre fel i leveranserna med hämtskåp

Ytterligare en fördel med hämtskåp från StrongPoint är att det blivit färre fel p g a ”den mänskliga faktorn”. Tidigare har det hänt att personal råkat lämna ut fel kasse under rusningstid när det varit som stressigast och många kunder på plats, ett fel som nu i princip försvunnit. Det upplever man på ICA Supermarket Boström som en av de största fördelarna med hämtskåpen.

Enkelt att hålla reda på kundernas e-handelsordrar med hämtskåp.

StrongPoints plocklösning kompletterat med Pricer Pick-by-light för ökad effektivitet i plocket

I samband med att man investerade i hämtskåp, passade man även på att se över effektiviteten i plocket. ICA Supermarket Boström hade sedan start använt StrongPoints Order Picking vilket har bidragit till en hög effektivitet när det kommer till plock av e-handels ordrar.

Vi ser stora fördelar med att plocka i butik jämfört med att leverera från ett centrallager, inte minst att vi kan erbjuda kunderna våra egna varor från vårt bageri, vår deli och kallskänk. Utan plocklösningen hade det aldrig funkat att ha e-handel givet att vi har cirka 11 000 artiklar i vårt sortiment, säger Patrik.

ICA Supermarket Boström använder StrongPoints lösning för plock av e-handelsordrar.

När hämtskåpen installerades valde butiken att även komplettera med Pricer digitala etiketter för att förbättra sin butiksdrift. Detta gjordes för att kunna effektivisera plocket än mer med funktionaliteten pick-by-light, en tilläggsfunktion kopplad till StrongPoints Order Picking. Det effektiviserar plocket än mer genom att plockaren nu ser ett blinkande ljus på hyllkantsetiketten för den vara som ska plockas härnäst.

Pockaren ser ett blinkande ljus på Pricers digitala etikett för den vara som ska plockas härnäst.

För oss har uppgraderingen till Pick-by-Light inneburit flera fördelar. Den största är nog att vi kortat upplärningstiderna för ny personal. För befintlig personal som är vana att plocka är det till särskilt stor hjälp i hyllsegment med många varor med liknande utseende, t ex kryddor och barnmat. Nu går det betydligt snabbare och smidigare att plocka, säger William Cander, butikschef, som anslutit till samtalet.

StrongPoint Order Picking, kombinerat med pick-by-light har i externa tester visat sig kunna öka både plockhastighet och minska felplock med upp till 30% och därmed skapa både stora besparingar och ökad kundnöjdhet. Mätningarna visar bland annat att när man tillför pick-by-light till StrongPoint Order Picking kan man i genomsnitt spara mellan sex och nio sekunder extra per plockad vara. Givet det stora antalet varor som plockas, innebär det stora effektiviseringar på ett år.

Hämtskåp en förutsättning för att klara dagens höga volym av e-handel

Sammanfattningsvis har hämtskåpen fungerat långt över förväntan. Det är den spontana upplevelsen från oss allihop i butiken, säger Patrik. Vi hade inte klarat av de höga volymer vi har idag utan lösningarna från StrongPoint. Vi kan definitivt rekommendera andra att skaffa hämtskåp från StrongPoint, inte minst om de står inför att skala upp sin e-handel, avslutar Patrik.

StrongPoint Click & Collect hämtskåp uppskattas av både kunder och personal.

Lösningar från StrongPoint:


Läs mer om Click & Collect