Gå vidare till innehållet

Stora tidsvinster med elektroniska hyllkantsetiketter

När ICA Nära i Skultorp utanför Skövde behövde effektivisera föll valet på Pricers elektroniska hyllkantsetiketter. Med dem har man sparat mycket tid och därmed pengar. Dessutom uppskattar kunderna att det numera är lättare att hitta till kampanjvarorna.

Under många år arbetade Lars-Åke Sjöholm centralt inom ICA. När chansen dök upp att förvärva sin egen ICA-butik för 14 år sedan tvekade han inte. Idag äger och driver han ICA Nära i Skultorp, strax utanför Skövde. För ett drygt år sedan kände han och butikschef Helena Andersson att det var dags att effektivisera arbetet i butiken. Lars-Åke drog sig till minnes en produkt han sett användas av andra ICA-kollegor och som han tyckt verkat bra. Produkten var Pricers elektroniska hyllkantsetiketter, som i Sverige marknadsförs och i säljs av StrongPoint.

Mycket tid att spara med elektroniska hyllkantsetiketter

Innan ICA Nära Skultorp satsade på elektroniska hyllkantsetiketter, var personalen tvungna att vid varje prisförändring skriva ut papperslappar. Dessa skulle sen sorteras och sättas upp manuellt i butiken. En ganska tidskrävande hantering. ”Jag har sparat jättemycket tid genom systemet med elektroniska hyllkantsetiketter. Jag är även ansvarig för frukt och grönt och justerar ofta priser tre gånger i veckan. Nu sparar jag minst en timme i veckan”, berättar butikschefen Helena.

Rätt pris ut mot kund

Ett annat problem med tidigare system var att det lätt blev fel pris ut mot kund. Lätt hänt när den mänskliga faktorn är med, men skapar både förtret och irritation hos kund. Ofta väntade man också med att sätta upp nya etiketter tills man hade flera. Det kunde ta uppåt en månad och med det motsvarande intäktsbortfall för de varor man behövt prisjustera uppåt. Med elektroniska hyllkantsetiketter kan ICA Nära Skultorp enkelt se till att ha uppdaterade och korrekta priser hela tider.

Nöjdare kunder med tydligare kampanjpriser

Både Lars-Åke och Helena hade vissa farhågor att kunderna skulle tycka att etiketterna var svårlästa, men den farhågan kom helt på skam. ”De kundreaktioner vi har fått har enbart varit positiva och har gällt våra blinkande etiketter för kampanjvaror. När vi förklarat vad blinkningarna betyder, har det mottagits mycket positivt av kunderna. De uppskattar den extra vägledningen”, säger Helena.

Smärtfri implementering

De framhåller också att implementeringen gått väldigt bra, inte minst tack vare bra support av StrongPoint.  ”Implementeringen har gått smärtfritt. Visst finns det de som tycker att det är jobbigt med ny teknik, men efter utbildning och viss övning, så har det gått bra. Nu upplevs det snarast roligt”, säger Helena.

Rekommenderar elektroniska hyllkantsetiketter

De får frågan om de skulle rekommendera andra handlare att skaffa Pricers hyllkantsetiketter. ”Ja, det skulle jag, framför allt på grund av all tid man sparar, men även att vi snabbare kan göra nödvändiga prishöjningar. Visst, det är en viss investering, men jag är övertygad om att tidsvinsterna innebär att vi lätt kan räkna hem det”, svarar Helena. ” Vi är nöjda med systemet. Det är viktigt att man som handlare inser att systemet inte sköter sig själv och har en organisation som är riggad för det. Vi fick mycket bra support av StrongPoint i att installera och en bra utbildning, säger Lars-Åke.

ICA Nära i Skultorp har idag flera produkter från StrongPoint. ”Förutom de elektroniska hyllkantsetiketterna har vi även CashGuard kontantsystem och Vensafe varuautomater. Vår bild är att StrongPoint är en bra leverantör som man kan lita på. Vårt samarbete fungerar bra”, avslutar Helena.

Lars-Åke Sjöholm handlare och Helena Andersson butikschef på ICA Nära Skultorp.

 

Displayen på Pricers digitala prisetiketter kan visas i svart, vitt och rött.

Att använda sig av ESL:er i frukt och grönt spar mycket tid för butiken och dess personal.