Kontanthantering

Låt oss hantera kontanter – det är en bra affär

Hur kontanta betalningar hanteras i en butik kan avsevärt påverka en handlares vinst. Allt beror på om man hanterar sina kontanter på klassiskt vis eller om man styr dem med en lösning för kontanthantering. Många handlare hanterar sina pengar manuellt idag. Detta gör deras verksamhet utsatt för fel och förluster. Manuell hantering utsätter verksamheten för rån – med negativa effekter på intäkter, personal och kundservice. Manuell kontanthantering avleder också resurser från kärnverksamheten och från att hjälpa kunder. Genom att gå över från kontanthantering till så kallad cash management kommer detaljhandeln att kunna glädja sig åt förbättringar inom följande fyra områden: ökad omsättning, lägre kostnader, förbättrad kundservice och förbättrad säkerhet.

Fokus på affärerna, inte pengarna

Genom att börja arbeta med sluten kontanthantering (cash management) förändras många av de dagliga uppgifterna för både kassörer och kassaledare. Eftersom lösningen för kontanthantering kontrollerar kontanterna istället för kassören är det inte längre något behov för en personlig kassa per kassör. Detta möjliggör för fler flexibla rutiner i kassamiljön. En kassör kan till exempel snabbt öppna en kassa vid plötsliga kundtoppar för att sedan när kön lagt sig återgå till andra säljfrämjande uppgifter i butiken.

Öka dina affärer med CashGuard

StrongPoint’s Cash Management-lösning heter CashGuard och är den ledande lösningen på marknaden. CashGuard automatiserar, sluter och säkrar upp kontanthanteringsprocessen från försäljningsögonblicket tills det att kontanterna tas om hand i back-office. Vårt system består av en rad olika delar för både kassamiljön och back-officeprodukter som passar olika handlares behov. CashGuard är första valet av handlare för kontanthanteringslösningar över hela världen och hittas i en mängd olika detaljhandelssegment. Det finns nästan 30.000 Cashguard-system installerade runt om i världen och cirka fem miljoner privatkunder använder CashGuard-system varje dag. Systemet är känt för sin kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet.

Läs mer

Cash Management så funkar det

Detta är CashGuard

Relaterade inlägg

CashGuard produkter 3 delar

Store Manager

CashGuards mjukvara Store Manager bygger på användarvänlighet, insyn, skalbarhet och säkerhet. Store Manager ger dig en smartare kontanthantering med full…

CashGuard Premium

CashGuard Premium är den ledande lösningen för kontanthantering på marknaden. Lösningen är känd för sin kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet. CashGuards…

Q-Collector Maxi

Q-Collector Maxi är insättningssäkerhetsväska med låg vikt för värdetransportföretag eller detaljhandel. Egenskaper: Har plats för upp till 8 000 oanvända sedlar…