CashGuard Kontanthantering

Hur kontanta betalningar hanteras i en butik kan avsevärt påverka en handlares vinst. Att hantera kontanter manuellt gör verksamheten sårbar och utsatt för större risker att drabbas av fel och förluster. Manuell hantering gör verksamheten utsatt för rån och påverkar kärnverksamheten negativt.

CashGuard Kontanthantering

Låt oss hantera kontanter – det är en bra affär

Hur kontanta betalningar hanteras i en butik kan avsevärt påverka en handlares vinst. Allt beror på om man hanterar sina kontanter på klassiskt vis eller om man styr dem med en lösning för kontanthantering. Många handlare hanterar sina pengar manuellt idag. Detta gör deras verksamhet utsatt för fel och förluster. Manuell hantering utsätter verksamheten för rån – med negativa effekter på intäkter, personal och kundservice. Manuell kontanthantering avleder också resurser från kärnverksamheten och från att hjälpa kunder. Genom att gå över från kontanthantering till så kallad cash management kommer detaljhandeln att kunna glädja sig åt förbättringar inom följande fyra områden: ökad omsättning, lägre kostnader, förbättrad kundservice och förbättrad säkerhet.

Fokus på affärerna, inte pengarna

Genom att börja arbeta med sluten kontanthantering (cash management) förändras många av de dagliga uppgifterna för både kassörer och kassaledare. Eftersom lösningen för kontanthantering kontrollerar kontanterna istället för kassören är det inte längre något behov för en personlig kassa per kassör. Detta möjliggör för fler flexibla rutiner i kassamiljön. En kassör kan till exempel snabbt öppna en kassa vid plötsliga kundtoppar för att sedan när kön lagt sig återgå till andra säljfrämjande uppgifter i butiken.

Öka dina affärer med CashGuard

StrongPoint’s Cash Management-lösning heter CashGuard och är den ledande lösningen på marknaden. CashGuard automatiserar, sluter och säkrar upp kontanthanteringsprocessen från försäljningsögonblicket tills det att kontanterna tas om hand i back-office. Vårt system består av en rad olika delar för både kassamiljön och back-officeprodukter som passar olika handlares behov. CashGuard är första valet av handlare för kontanthanteringslösningar över hela världen och hittas i en mängd olika detaljhandelssegment. Det finns nästan 30.000 Cashguard-system installerade runt om i världen och cirka fem miljoner privatkunder använder CashGuard-system varje dag. Systemet är känt för sin kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet.

Cash Management så funkar det

Fördelar

Lägre kostnader

CashGuard kan sänka dina kostnader för kontanthantering med upp till 30% och sänka tiden du spenderar på kontanter med 50%. Handlare kan dra nytta av lägre kostnader för både CIT och försäkringspremier.

Ökad säkerhet

Ett rån kan kosta upp till 130.000 SEK.  CashGuard är manipuleringssäker och kassören har ingen tillgång till pengarna. Detta sänker avsevärt risken för att utsättas för rån. Personalen känner sig säkrare och långa öppettider blir mindre riskfyllt.

Bättre kundservice

Kassan fungerar snabbare med CashGuard, detta förkortar kötiden för dina kunder. Kunden får också alltid korrekt växel varje gång. Deras upplevelse av butiken förbättras vilket gör att de fortsätter komma tillbaka.

Ett slutet system

CashGuard ersätter den klassiska öppna kassalådan med ett slutet och säkert system som effektivt tar hand om kontanthanteringen i din butik. Fel till följd av den mänskliga faktorn elimineras. Samma sak med internt svinn och stölder.

Sinnesfrid

Du behöver inte längre oroa dig över kontantrelaterade problem. CashGuard tar hand om kontanterna så du kan fokusera på affärerna.

Full kontroll

CashGuard-systemet räknar automatiskt din kassa rätt, varje gång. Rapportfunktionerna i systemet ger dig en korrekt överblick och det är enkelt att korrigera och optimera kontantflödet i verksamheten. Ni kan fokusera på verksamheten och kunderna istället för kontanterna.

Nya affärsmöjligheter

Banker idag lämnar över allt fler kontantrelaterade transaktioner till detaljhandeln. Detta innebär nya möjligheter för dig som handlare att kunna erbjuda fler tjänster och därmed utvidga dina intäktsströmmar. CashGuards funktioner för att återcirkulera kontanter gör att detta kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Detta är CashGuard

CashGuard produkter

Relaterade inlägg

Kontakta oss

Ditt formulär har sänts till oss!

FORTSÄTTA