Sisu juurde

Ära lase enda kasumil uksest välja jalutada

Avaldatud: 22. august 2013

Vargused on iga jaekaubandussektori suureks valupunktiks – raske tööga teenitud kasum võib kaduda väga kiiresti.  Statistika näitab varguste arvu kasvu nii Baltiriikides kui ka terves maailmas – jaekaubandussektoris toime pandud kuritegude kahju ulatub igal aastal rohkem kui 200 miljoni euroni; üksnes poe vargustest tulenev kahju on 100 miljonit eurot aastas (statistika: Global retail theft barometer 2011).

Kaod ei tulene ainult välistest vargustest – avastatud ja avastamata vargused poest; väga sageli moodustavad suure osa kahjumist oma töötajate poolt toime pandud vargused.

Siiski ei peaks ettevõtjad pead norgu laskma, sest selle ebameeldiva probleemi jaoks on lahendus – kadude ennetamise programm, mille eesmärgiks on:

New Vision aitab luua hästi toimiva kaubakadude ennetamise strateegia vastavalt iga ettevõtte vajadustele – individuaalne pakett tagab head tulemused. Nii nagu ei ole maailmas olemas universaalset ravimit kõigile haigustele, ei ole olemas ka ühtse mustri järgi toimivat kadude ennetust, sest see oleks ebaefektiivne lahendus. Sellest tulenevalt selgitab New Vision esmalt välja kadude tekkimise põhjused ning seejärel pakub välja lahendusi probleemi kõrvaldamiseks.

Turvasüsteemi analüüs

Esimese sammuna viiakse läbi ettevõttesisene analüüs ning konsultatsioonid, et välja selgitada kliendi erivajadused. Samuti tutvub   New Vision enne lahenduse välja töötamist põhjalikult kliendi olemasolevate seadmetega.  Enne lahenduse lõplikku välja valimist annavad New Visioni spetsialistid soovitusi ning valmistavad ette koolituskava, mis vastab kliendi vajadustele. Veelgi enam, peale sobiva kaubakaitsesüsteemi paigaldamist viiakse läbi perioodilisi arutelusid tagasiside saamiseks ning esitatakse raporteid tulemuste kohta.

Peale ettevalmistuste lõppemist algavad paigaldustööd. Süsteem koosneb elektroonilistest kaubakaitsevahenditest,IP kaameratest ningkontaktkaitsest. Olulised on kolm faktorit – suurepärane tehniline varustus, uuenduslik tarkvara ning inimressurss.

Tehniliste ning korralduslike vahendite koostoime

 Kõige tõhusamad tulemused saavutatakse ühise koostöö tulemusel: motiveeritud töötajad ning nõuetekohaselt toimiv süsteem.  New Vision võtab kaubakadude ennetamise lahenduste pakkumisel arvesse tehniliste ja korralduslike vahendite koostoimet. Korralduslike vahendite alla kuulub juhtide ning töötajate koolitamine. Väljaõppe käigus käsitletakse lisaks lahenduse põhifunktsioonide tundma õppimisele ka käitumismudeleid erinevate situatsioonide jaoks ning näiteid tavapärasematest vargustest. Samuti analüüsitakse süviti erinevaid tööprotsesse ning kahjusid kaubagruppide lõikes. Lahenduse juurde pakutakse ka tehnilist tuge:  mugav kõnekeskus, mis töötab 24/7 ning registreerib kõik ettetulevad probleemid; tõrked kõrvaldatakse kiiresti kaughalduse teel; suuremate rikete puhul lahendatakse need kaupluses kohapeal; vajadusel paigaldatakse remondi perioodiks asendusseade.

Kogemused ja kompetents

New Vision omab pikaajalist kogemust kaubakadude ennetamise lahenduste paigaldamisel ning teeb pidevat koostööd maailma juhtivate turvasüsteemide tootjatega. New Visioni partnerite hulka kuulub ülemaailmselt hinnatud turvalahenduste pakkuja Checkpoint Systems. Checkpointi lahendused on üles ehitatud 40 aastase kogemuse alusel  RF tehnoloogia, turvakleebiste ning juhtivate kaubakaitsevahendite  valdkonnas. Selle tulemusena saavad kliendid tunda rõõmu suurenevast kasumist, tarneahela tõhususe paranemisest ning pakkuda klientidele turvalist kaubanduskeskkonda. Lisaks teeb New Vision koostööd IP kaamerate ning videovalvesüsteemide tootjatega Millestone Systems jaAxis Communications, elektrooniliste kontaktkaitse tootjatega RTF,Myriad Technologies jaPro-Safe Security Systems.

Kaubakaitsesüsteeme paigaldavad oma ala spetsialistid, kellel on lisaks suurele teadmiste pagasile ka vastavad sertifikaadid olemas. New Visioni spetsialistid uuendavad oma teadmisi järjepidevalt ning järgivad uusimaid trende kaubakadude ennetuses – selle aasta juulikuus osaleti Checkpoint Systemsi poolt korraldatud koolitusel Hollandis, kus täiendati oma teadmisi Checkpoint süsteemide korrektse paigaldamise ja hoolduse kohta.

New Visioni poolt teostatud  projektide hulgas on Prisma kauplustekett; Statoili bensiinijaamad, kus peale Checkpoint turvasüsteemide paigaldamist kahanesid probleemidega seotud väljakutsed miinimumini jt. Viimaste näidetena võib välja tuua uue Rimi supermarketi kuurortlinnas Palanga ning kontaktkaitse lahendust kasutava TELE2.