CashGuard kontanthåndtering

Dagens CashGuard kontanthåndtering kan ha stor innvirkning på detaljistens fortjeneste! Mange detaljister håndterer kontantene manuelt, som er med på å gjøre virksomheten sårbar for feil og svinn. Manuell håndtering gjør virksomheten sårbar for ran og gir negativ innvirkning på kjernevirksomheten (omsetning, ansatte og kundeservice). Detaljister som har en effektiv kontanthåndteringsløsning oppnår økte inntekter, reduserte kostnader, bedre sikkerhet og kundeservice.

CashGuard kontanthåndtering

Kontanter kan påvirke detaljistens fortjeneste betydelig, avhengig om de blir håndtert eller administrert. Mange detaljister håndterer fortsatt kontantene manuelt. Dette gjør virksomheten sårbar for menneskelig feil og svinn. Manuell håndtering av kontanter utsetter detaljisten for ran – med negative effekter på omsetning, ansatte og kundeservice. Manuell kontanthåndtering avleder også ressurser fra virksomhetens kjernevirksomhet. Detaljister med en effektiv kontanthåndteringsløsning oppnår høyere inntekter, reduserte kostnader, i tillegg til forbedret sikkerhet og kundeservice. Automatisk håndtering av kontantene endrer arbeidshverdagen til de butikkansatte. Løsningen gir muligheten for mer fleksible rutiner, der hver enkelt ansatt raskt kan åpne en kasse under kundetopper for deretter å vende tilbake til andre oppgaver når trafikken avtar.

Oppnå bedre resultater med CashGuard

CashGuard er den ledende kontanthåndteringsløsningen på markedet, og er velkjent for sin kvalitet, pålitelighet og sikkerhet. Den automatiserer, forsegler og sikrer kontantene i kassapunktet og på bakrommet. Vi tilbyr en rekke forskjellige produkter som er tilpasset dine konkrete behov. CashGuard er førstevalget til detaljister på verdensbasis og i en rekke bransjer innen detaljhandelen. Det er installert nesten 30.000 CashGuard-systemer, som daglig blir benyttet av rundt fem millioner dagligvarekunder.

CashGuard kontanthåndtering

Fordeler

Reduserte kostnader

CashGuard kan kutte kostnadene relatert til penger med 30 % og tidsbruken med 50%. Detaljister nyter godt av lavere verditransportkostnader og forsikringspremier.

Økt sikkerhet

Et ran kan koste over 100 000 kr. CashGuard er innbruddsikkert og kassabetjeningen har ikke tilgang til pengene. Dette reduserer risikoen for ran betraktelig. De ansatte føler seg sikrere og utvidede åpningstider er mindre risikabelt.

Bedre kundeservice

Kundegjennomstrømningen går raskere med CashGuard i kassapunktet. Kundene mottar også riktig veksel hver gang. Dette gir en forbedret kundeopplevelse som gjør det mer sannsynlig at de kommer tilbake.

Lukket system

CashGuard er et lukket og sikkert kontanthåndteringssystem som erstatter den åpne tradisjonelle kassaskuffen. Man reduserer menneskelig feil, det samme gjelder tyveri og svinn.

Trygghet

Du trenger ikke lenger å bekymre deg for håndtering av kontanter. CashGuard tar seg av kontantene, slik at du kan fokusere mer på virksomheten.

Full administrativ kontroll

CashGuard-systemet teller pengene automatisk og riktig hver gang. Rapporteringsfunksjonene gir deg umiddelbar oversikt og lar deg optimalisere kontanthåndteringen i virksomheten.

Nye forretningsmuligheter

Bankene overlater mer kontantrelaterte transaksjoner til detaljhandelen. Dette gir dere nye muligheter for å kunne tilby flere tjenester, og dermed øke inntektene. CashGuard resirkulerer pengene, og sørger for sikker og effektiv kontanthåndtering.

Kurt Thomassen, Sikkerhetsansvarlig, Meny

Siden verken ledelsen eller de ansatte er opptatt med å håndtere kontanter, kan de fokusere på å drive sin virksomhet til det beste for sine kunder. De trenger heller ikke lenger være igjen etter stengetid for å telle penger. Det blir gjort automatisk – og alltid korrekt.

Les mer

Siste nytt fra StrongPoint

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE