Gå videre til innholdet

Sentralstyrt kontanthåndtering hos NorgesGruppen

NorgesGruppen har helt siden 2003 satset på en sentralstyrt kontanthåndteringsløsning, som gir ledelsen detaljert oversikt over kontantbeholdningen og omsetningen i alle butikkene.

”Vi var på utkikk etter en enklere måte å strømlinjeforme kontanthåndteringen på, og samtidig oppgradere sikkerheten,” sier Kurt Thomassen, Sikkerhetsansvarlig for dagligvarekjeden Meny.

Målet var i utgangspunktet å utvikle en løsning som skulle gi oss en bedre oversikt over pengestrømmen i alle våre butikker, og å skape et trygt og ranssikkert arbeidsmiljø for våre ansatte, sier Thomassen.

NorgesGruppen valgte StrongPoint sin kontanthåndteringsløsning CashGuard, som er den ledende kontanthåndteringsløsningen i detaljhandelen.

Ideen bak CashGuard sin lukkede kontanthåndteringsløsning er å automatisere hele kontanthåndteringsprosessen fra salg over disk til pengene blir hentet av verditransport. CashGuard foretar telling, utbetaling, sporing, rapportering og oppbevaring av kontanter. Ved å automatisere kontanthåndteringsprosessen unngår man menneskelig feil. Og ved å utstyre systemet med innfarging- og valideringsteknologi øker man sikkerheten for både kunder og detaljister.

Siden verken ledelsen eller de ansatte er opptatt med å håndtere kontanter, kan de fokusere på å drive sin virksomhet til det beste for sine kunder. De trenger heller ikke lenger være igjen etter stengetid for å telle penger. Det blir gjort automatisk – og alltid korrekt.

Jeg tør påstå at vi langt på vei har lyktes. Håndteringen av kontantene flyter i dag bedre, det går kjappere i kassene, det er enklere å ta ut kontanter, og maskinen gjør opptelling og avstemming svært presist, sier Thomassen.

Slik systemet fremstår i dag er gevinstene langt større enn først antatt, tillegger Thomassen. Han fortsetter:
”En rekke av disse gevinstene vises direkte på bunnlinja. Gjennom stabilitet, forutsigbarhet og brukervennlighet, har butikkene senket bemanningsbehovet og på den måten kuttet lønningsutgiftene. Det går også langt mindre ressurser til transport, registrering og telling av penger. Gevinstene med kontanthåndteringssystemet er mange. Riktignok hadde vi noen kulturelle utfordringer til å begynne med, og ikke alle endringer er like kjærkomne for alle, men etter hvert ser alle ansatte ut til å sette pris på den fleksibiliteten, sikkerheten og effektiviteten systemet gir.”

NorgesGruppen er Norges største dagligvarekjede. Konsernet kjernevirksomhet er engros og detaljhandel. Gjennom sine kjedebutikker har NorgesGruppen 39,9 % av dagligvaremarkedet. Totalt 1768 dagligvarebutikker og 800 kiosker er tilknyttet NorgesGruppen, som har mer enn 38.000 ansatte. NorgesGruppen dateres tilbake til 1866.