Gå videre til innholdet

Hva er BOPIS og hvordan kan du tilby det til dine kunder?

Publisert: 18. januar 2022

BOPIS eller “Buy Online Pick Up In Store” har etter hvert blitt et kjent begrep innen detaljhandelen, og siden pandemien startet er det få områder i bransjen som har utviklet seg så mye. BOPIS er enkelt og praktisk for både kundene og butikkene, og den mest populære handlemåten for netthandelskunder i flere land. Med BOPIS kan kundene hente ut varene sine når det selv passer dem, istedenfor å bruke tiden hjemme på å vente på hjemlevering. Kundene kommer til butikken i stedet for at butikken må kjøre ut bestillingen til dem – noe som forenkler «last mile» leveransene.

Det er 3 måter å tilby BOPIS:

  1. Henteskap i eller utenfor butikken
  2. Manuell henting i butikk
  3. Drive-Thru

Henteskap i eller utenfor butikken

Gorcery locker being filled and collected from

Henteskap er ofte den mest praktiske løsningen, så lenge varene dine ikke er altfor store. Et henteskap kan leveres med en klargjort programvare som består av en kommunikasjonsmodul, integrasjon mot ulike butikkdatasystemer, temperaturkontroll og verifisering av alder.StrongPoint Click and Collect henteskap Et henteskap kan også plasseres utenfor butikken, noe som er praktisk for alle butikker med begrenset plass innendørs. StrongPoint leverer til og med mobile henteskap for dagligvarer, som kan plasseres på ulike steder uten at det er behov for byggetillatelse.

Våre heneteskap er både intuitive og enkle å ta i bruk, og kundene trenger ikke å vente på at butikkpersonalet skal finne frem og levere ut nettbestillingene når de kommer til butikken. Det gjør at henteskap etter hvert har blitt et populært valg blant våre kunder. Flere butikker har også funnet ut at bruk av henteskap øker etterspørselen på nett, fordi kundene har sett hvor enkelt det er å hente ut varene sine ved hjelp av løsningen.

Manuell henting i butikk 

Manual pick up of package in store

Sannsynligvis det alternativet flest butikker har benyttet seg av under pandemien. Kundene ankommer butikken, gir beskjed om at de har kommet, og personalet finner frem og leverer ut bestillingen deres. Det er raskt og enkelt å komme i gang, men det kan også være utfordrende for butikken. Skal det fungere tilfredsstillende må som oftest butikken øke bemanning. Og hvis ikke organiseringen er god nok, kan det bli kø og kundene blir frustrerte. Den eneste fordelen er at man ikke nødvendigvis trenger ekstra utstyr, noe som gjør at det er raskt og enkelt å komme i gang. Men til tross for lavt utstyrsbehov, blir dette fort det dyreste alternativet når man inkluderer de arbeidstimene man bruker for å tilby tjenesten.

Drive-Thru 

Curbside grocery pickup

Drive-Thru er et utmerket alternativ for alle butikker som har en stor parkeringsplass. Her trenger ikke kundene gå ut av bilen. De trenger bare å kjøre opp til butikken, parkere og få butikkbetjeningen til å levere ut varene de har bestilt. Dette krever imidlertid at butikken har et dedikert personale til oppgaven. Og hvis du vil unngå de samme utfordringene som ved manuell henting i butikk, er det nødvendig med en profesjonell løsning, som organiserer bestillingene og varsler personalet når kunden ankommer butikkområdet. Alt dette er mulig med en Drive-Thru-løsning fra StrongPoint.

Med denne løsningen er det utplassert et kamera ved inngangen til parkeringsplassen. Kameraet leser av bilskiltet automatisk, og gir beskjed til butikken om hvem som har kommet og hva de har bestilt. Man kan spare 33 arbeidstimer hver uke ved å ta bort unødvendig administrasjon, og det lar kunden bli i bilen hele tiden mens personalet bærer ut varene sine til dem.

Vil du lære mer om StrongPoints skap- eller henteløsninger? Les mer her eller kontakt oss.