Pereiti prie turinio

„New Vision Baltija“ darbuotojai kelia kvalifikaciją

Publikuota: 29. rugpjūčio 2011

Informacinių technologijų (IT) sprendimų prekybai įmonė UAB „New Vision Baltija” nuo 2010 metų sausio mėnesio savo darbuotojams vykdė kvalifikacijos kėlimo mokymus. Įmonei projekto įgyvendinimui didžioji dalis finansavimo buvo skirta iš Europos Sąjungos (ES) lėšų pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis”.

Pasak „New Vision Baltija” atstovo Andriaus Kalašinsko, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra neatsiejama sėkmingo verslo dalis. „Dinamiška rinka ir intensyvi verslo kultūra, skatina neatsilikti ir tobulėti. Todėl norint išnaudoti atsiveriančias galimybes bei išlaikyti lyderio pozicijas rinkoje reikia operatyvumo ir lankstumo, o tam svarbu ugdyti ir kelti darbuotojų kompetenciją bei žinias,” – pažymėjo Andrius Kalašinskas.

Programa skirta darbuotojų kompetencijos ugdymui, kvalifikacijos kėlimui, siekiant palengvinti jų prisitaikymą prie naujovių įmonėje ir pokyčių informacinių technologijų rinkoje. „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” projektu siekiama didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje bei stiprinti socialinę aprėptį.

Programoje dalyvavo 130 „New Vision Baltija” ir 6 UAB „Pralo” darbuotojai. Projekto metu buvo suorganizuoti ir įgyvendinti 24 mokymai įvairiomis temomis: klientų aptarnavimas, sėkminga lyderystė, konfliktinių situacijų valdymas ir kt. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas IT ir techninių – profesinių gebėjimų mokymams. Šie mokymai padeda UAB „New Vision Baltija” ir UAB „Pralo” darbuotojams tobulinti siūlomus produktus ir paslaugas bei suteikė naujų idėjų, kurios atitinka klientų poreikius. Bendrųjų gebėjimų mokymuose įgytos žinios padeda optimizuoti bendrą darbą kolektyve ir bendravimą su klientais, tiekėjais.

Projektas UAB „New Vision Baltija” ir jos partnerio darbuotojų kompetencijos ugdymas prisitaikant prie naujovių įmonėje ir pokyčių informacinių technologijų rinkoje (Projekto SFMIS numeris: VP1-1.1-SADM-01-K-01-381) pradėtas vykdyti 2009 metų rugsėjo mėnesį, o baigiamas – 2011 metų rugsėjį. Viso projekto biudžetas sudarė 991.263,78 Litų.

Verslo valdymo sprendimus, sistemų integravimo ir priežiūros paslaugas prekybos įmonėms teikiančios „New Vision Baltija” specialistai nuo šiol naudoja mokymų metu įgytas žinias bei įgūdžius naujų produktų, kūrimui bei diegimui rinkoje.