Pereiti prie turinio

Duomenų apsaugos politika

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE SAVO INTERESANTUS

UAB StrongPoint rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB StrongPoint
Mūsų įmonės kodas yra: 110545669
Mūsų adresas: Žalgirio g. 90, B korpusas, LT-09303 Vilnius

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ši interneto svetainė (www.strongpoint.lt) priklauso ir yra administruojama Mūsų įmonių grupės pagrindinės (motininės) įmonės – StrongPoint AS, Slynga 10, 2005 Rælingen, Norway. Ši įmonė nustato bendrąją interneto svetainės lankytojų duomenų tvarkymo politiką, su kuria galite susipažinti http://www.strongpoint.com/wpcontent/uploads/2018/05/Privacy-policy-SP-Web-version.pdf

Mūsų įmonė gauna Jūsų duomenis tik tuo atveju, kai Jūs naudojatės interneto svetainės funkcionalumu, leidžiančiu pateikti paklausimus, Lietuvos regione adresuojamus mūsų įmonei, arba tiesiogiai susisiekiate interneto svetainėje nurodytais mūsų įmonės elektroninio pašto adresais arba telefonais, taip pat kitais atvejais, kai StrongPoint AS peradresuoja Lietuvos regionui skirtus paklausimus mūsų įmonei.

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs pateikėte Mums paklausimą ar pasiūlymą, į kurį norėtumėte gauti mūsų įmonės atsakymą, arba paskambinote mūsų įmonės telefonais, įskaitant internetinės telefonijos paslaugas, arba kreipėtės į mūsų įmonės atstovus tiesiogiai mūsų biure, parodoje ar kitokiame verslo renginyje.

Taip pat Mes turime teisės aktų dokumentų valdymo ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie įmonės gautus dokumentus, įskaitant paklausimus.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami pateikti Mums paklausimą ar pasiūlymą Jūs privalote pateikti šią informaciją:

• Identifikaciniai duomenys (įmonė, pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos numeris, verslo liudijimo numeris, PVM kodas ir pan.);
• Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
• Paklausimo tekstą.

Jei siūlote Mums sudaryti sutartį (pirkimo – pardavimo, paslaugų, darbo ar pan.), taip pat turite pateikti Mums atitinkamai sutarčiai sudaryti reikalingą informaciją (pvz., siūlydami sudaryti darbo sutartį, turėtumėte nurodyti įprastinius CV duomenis, o siekdami įsigyti mūsų prekes – išsamią informaciją apie konkrečias prekes ir/ar pageidaujamas jų savybes).

Nepateikus atsakymui į paklausimą reikalingų duomenų, mes negalėsime jo išnagrinėti bei į jį atsakyti.

Jūs taip pat galite bet neprivalote paklausime ar kartu su paklausimu pateikti bet kokius kitokius duomenis ar dokumentus, jei manote, kad jie yra svarbūs Jūsų paklausimo ar pasiūlymo kontekste.

Jei skambinsite Mūsų įmonės specialia klientų aptarnavimo linija, siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir užkirsti kelią galimiems ginčams dėl suteiktų paslaugų taip pat įrašysime mūsų pokalbį.

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes galime gauti informaciją apie Jus ir Jūsų paklausimą iš kitų mūsų grupės įmonių, kai jos peradresuoja Lietuvos regionui skirtus paklausimus.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

• sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
• teisinėms prievolėms dokumentų valdymo ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);
• teisėtam Mūsų interesui užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę, užkirsti kelią galimiems ginčams dėl teikiamų paslaugų (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

Mes taip pat galime naudoti Jūsų kontaktinius duomenis rinkotyros ir rinkodaros anketoms, naujienlaiškiams ar specialiems pasiūlymams siųsti, jei Jūs tam duosite mums savo sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.):

• pažymėsite atitinkamą varnelę paklausimo formoje šioje interneto svetainėje;
• aiškiai išreikšite sutikimą ar prašymą susirašinėjant su mūsų įmone;
• aiškiai išreikšite sutikimą ar prašymą bendraujant su mūsų įmonės atstovu specialia klientų aptarnavimo linija;
• užpildysite anketą parodoje ar kitokiame verslo renginyje, kurioje pažymėsite atitinkamą varnelę.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu persigalvoti ir atšaukti Jūsų sutikimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui rinkotyros ir rinkodaros anketoms, naujienlaiškiams ar specialiems pasiūlymams siųsti. Tą galite padaryti paspaudę atitinkamą nuorodą gautame elektroniniame pranešime (apklausoje, naujienlaiškyje, specialiame pasiūlyme ar pan.) arba tiesiogiai susisiekę su mūsų įmone 13 punkte nurodytais kontaktais.

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

• administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, marketingo ir pan.);
• informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
• klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga atsakymui į paklausimą (pvz., išsiaiškinti, ar mes galime Jums pasiūlyti Jūsų pageidaujamų savybių prekes);
• Mūsų įmonę audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
• Mūsų įmonės savininkams, kitoms įmonių grupės įmonėms, išskyrus grupės įmones už Europos ekonominės erdvės ribų.

10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Pokalbių specialia klientų aptarnavimo linija garso įrašus saugome 3 metus.

Jūsų kontaktinę informaciją apklausoms, naujienlaiškiams ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti naudosime, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo tokiam naudojimui.

Kitą informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

12. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

• Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
• Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
• Atšaukti savo sutikimą kontaktinių duomenų naudojimui rinkotyros ir rinkodaros anketoms, naujienlaiškiams ar specialiems pasiūlymams siųsti;
• Pateikti prieštaravimą pokalbių specialia klientų aptarnavimo linija įrašymui, garso įrašų saugojimui ar naudojimui, jei toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus.
• Pateikti prašymą ištrinti:
– pokalbių specialia klientų aptarnavimo linija garso įrašus, jei yra pateiktas prieštaravimas jų tvarkymui ir toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
– be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus.
• Pateikti prašymą apriboti prieigą prie:
– pokalbių specialia klientų aptarnavimo linija garso įrašų, kai pateikiamas prieštaravimas jų tvarkymui iki toks prašymas bus išnagrinėtas;
– be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus.
• Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
• Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu strongpoint@dat.lt arba telefonu +370 521 24679.