Sisu juurde

Valgamaa Kutseõppekeskus

Avaldatud: 15. oktoober 2012

Haridusel, teadusel, tehnoloogial ja innovatsioonil on olnud määrav osa ühiskonna arengus. Ühiskond ja tema juhid on teadvustanud, et ilma nende nelja koosluseta on raske ette kujutada edukat Eestit. New Visionil avanes võimalus anda enda panus Eesti hariduse edendamiseks seoses riigihanke võitmisega. Valgamaa Kutseõppekeskusesse paigaldati uued õppekassad koos vajalike seadmetega (arvutid, kaalud, andmekogujad, skannerid, turvaelemendid jne). Kokku paigaldati kaksteist erinevat õppetööks vajalikku kassatöökohta, lisaks veel reaalselt kasutuses olevad töökohad kohvikus ja sööklas. Valgamaa Kutseõppekeskus võttis kasutusele suure hulga erinevaid kaale: kontrollkaal 25 tk, kassakaal 7 tk, letikaal 5 tk, etiketitrükiga kaal 2 tk, iseteeninduskaal 2 tk ning lattu 2 platvormkaalu. Lisaks kaaludele seadistati õppetööks ka märkimisväärne kogus andmekogujaid (Datalogic Memor Wifi 14 tk.), mis võimaldavad õpilastel kaasaegseid tööprotsesse läbi mängida. New Vision teostas ka vastavasisulise koolituse seadmete/tarkvara kasutamiseks ning hoolitseb selle eest kahe järgneva aasta jooksul.

Suurimaks väljakutseks oli lühikese aja jooksul kõigi vajalike seadmete tellimine ja paigaldamine õigeks ajaks, kuid tänu suurepärasele meeskonnale sai kõik edukalt lahendatud. New Vision tegi ka mõned muudatused programmis WinShop, et muuta selle kasutamisviis kliendile veelgi praktilisemaks.

Kommentaarid projekti kohta:

Kaja Lust (New Vision, osakonnajuhataja)- Sellise suure projekti läbiviimine nii lühikese aja jooksul oli tõsine väljakutse, saime veelkord tõestust sellele, et meie meeskond suudab ka keerulises olukorras suurepäraselt toime tulla. Aitäh kõigile, kes projekti õnnestumisele kaasa aitasid.

Kadri Saaremõts (New Vision, assistent)- Antud projekt oli veidi teistsugune kui tavaliselt, sest Valgamaa Kutseõppekeskus andis meile suhteliselt vabad käed õppekohtade moodustamiseks. Andsime endast parima, et lõpptulemus oleks maksimaalselt hea.