Sisu juurde

Uuring: Iseteenindussüsteemid on põhivool

Avaldatud: 27. detsember 2011

Londonis asuva strateegiliste uuringute ja konsultatioonifirma RBR poolt läbi viidud uuringu andmetel on ülemaailmsel iseteenindussüsteemide turul jätkunud areng, vaatamata keerulistele oludele jeakaubanduses.

Iseteenindussüsteeme tutvustati kaks kümnendit tagasi ning seda ei saa enam nimetada nišši tooteks. Nüüdseks on sellest saanud põhivool paljudes maailma osades, eriti Põhja-Ameerikas ja Lääne-Euroopas.

Üle maailma tarnitud iseteenindussüteemide arv kasvas 2010. aastal 17 protsenti, koguarvuks oli 26 600 ühikut. Samal ajal kasvas paigalduste arv 20 protsenti ja ületas aasta lõpuks 130 000 piiri.

RBR’i ennustuste kohaselt jõuab paigaldatud ühikute arv 2016. aastaks 325 000-ni ning tarnete arv aastas ületab 60 000 piiri. Terminalid ühendavad endas segu automaatikast, mitte ainult skanneerimist, kaalumist ja kilekottide hoidjaid vaid ka self-pay terminale ja mobiilseid self-scanning süsteeme.

NCR on jätkuvalt maailma suurim iseteenindussüsteemide pakkuja

RBR’i aruandest selgub, et maailma suurim iseteenindussüteemide tootja on ikka veel NCR, kelle toodang aastal 2010 moodustab kõikidest tarnetest kaks kolmandikku. (vaata graafikut)

Sakslaste Wincor Nixdorf on suuruselt teine tootja, kel tihedalt kannul IBM. Aasia suurim tootja on Fujitsu, kes üllatuslikult tarnib isegi oma koduturul Jaapanis vähem iseteenindussüsteeme kui NCR.

Suurim tellija oli Lääne-Euroopa ning kõige rohkem paigaldusi tehti Põhja-Ameerikas

Kõige suurem arv iseteenindussüsteeme tarniti Lääne-Euroopasse – peaaegu pooled kõigist maailma tarnetest 2010. aastal. Tarnete koguarv kasvas 9%, 12 700 ühikuni, peamiselt tänu suurele nõudluse kasvule Suurbritannias ja Prantsusmaal.

Põhja-Ameerika oli tarnete arvult maailma suuruselt teine regioon, kuid tänu sealt kunagi alguse saanud süsteemide paigaldamisele, on seal ikka veel suurim paigaldatud seadmete arv. Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa moodustavad kahepeale rohkem kui 90% kõikidest maailmas paigaldatud süsteemidest.

Iseteenindussüsteemid laienevad uutele turgudele

RBR ennustab, et ülemaailmne iseteenindussüsteemide tarne kasvab aasta lõpuks 16% ning 20% 2012. aastal. Seda tänu uute turgude ja kauplejate liitumisele suurenenud iseteenindussüsteemide trendiga. Lisaks sellele olemasolevad turud, nagu Ameerika ja Suurbritannia näevad samuti suurenevat vajadust, sest vanad terminalid vajavad väljavahetamist ning majanduses toimub aeglane paranemine.

Pikemas perspektiivis on uurimusele tuginedes suur potentsiaal arenevatel turgudel, Lõuna-Ameerikas, Kesk- ja Ida-Euroopas, Lähis-Idas ja Aasias. Need turud moodustasid 2010. aastal vähem kui 1% kõigist maailma tarnetest. Lõuna-Ameerikas on lähitulevikus suurim potentsiaal Mehhikos, samal ajal Poola ja Tšehhi panevad aluse iseteenindussüsteemide paigaldamise populaarsusele Kesk- ja Ida-Euroopas.

Uuringu autori RBR London kodulehekülg