Sisu juurde

Ühtse majandustarkvara kasutuselevõtt nõuab püsivust ja julgust

Avaldatud: 11. märts 2022

Tänapäeva klientide muutunud ostukäitumine ja kõrgendatud ootused sunnivad organisatsioone terviklikumalt tegutsema. Lõppude lõpuks teevad kliendid äri kogu teie ettevõtte, mitte vaid müügiosakonna ega laoga. Kahjuks ei piisa ainult ühtse tarkvara ostmisest. Kõik taandub sellele, kas organisatsioonis ollakse valmis seda ühtselt kasutama. Teie tegelik projektieesmärk peaks olema panna kogu organisatsioon tööle nagu üks mees. See nõuab kannatlikust, püsivust ja julgust.

Paljud ettevõtted kasutavad veel „infosaartel“ põhinevat killustunud IT-arhitektuuri. Osakondadel, üksustel ja/või kohalikel filiaalidel on oluliste äriandmete sisestamiseks ja talletamiseks erinevad tarkvarasüsteemid. Selliste isoleeritud infohoidlatega kaasneb paratamatult andmete korduv sisestamine, mitu versiooni tõest ja hilinenud otsused, mis põhinevad mittetäielikul, aegunud ja mõnikord koguni eksitaval teabel. Sellise IT-arhitektuuri kasutamine õõnestab teie konkurentsivõimet, vähendab klientide ja töötajate lojaalsust ning avaldab halba mõju finantstulemustele.

Probleemi lahendamiseks ei piisa lihtsalt uue ühtse lahenduse ostmisest. Tegelik töö algab kõikehõlmava, kaasahaarava ja meeldiva projektieesmärgi sõnastamisest. Tuleb võita kõigi üksuste ja töötajate poolehoid ning innustada neid loobuma oma alameesmärkidest ühise suure eesmärgi nimel.

See etapp on projekti edukal elluviimisel tõenäoliselt üks raskemaid ja selle eest peab vastutama ei keegi teine kui organisatsiooni kõrgem juhtkond. Kahjuks napib tippjuhtidel tihtipeale julgust osakondade huve küsimuse alla seada, allüksuste tegevust optimeerida ja töötajate vastumeelsusega tegeleda.

Allpool on mõned tähtsad küsimused, mida juhtkonnas enne uue lahenduse kasutuselevõttu arutada.

Teil on suur eelis, kui olete valmis need organisatsioonisisesed tõkked ületama enne uue lahenduse kasutuselevõtuga alustamist. Praeguse killustatud IT-arhitektuuri tühipaljas uue majandustarkvaraga asendamine ei too loodetud kasu.