Sisu juurde

Teadaanne seoses COVID-2019 levikuga

Avaldatud: 18. märts 2020

StrongPoint ASA (StrongPoint, lühinimi: STRONG) teadaanne seoses COVID-19 pandeemia mõjuga ettevõtte tegevustele. StrongPoint seisab silmitsi suure ja kasvava nõudlusega e-kaubanduse lahenduste järele, kuid kehtestatud reisimispiirangud võivad ajutiselt teenusepakkumist mõnevõrra mõjutada.

„Tekkinud koroonaviirushaiguse leviku tingimustes peame äritegevuses kõige olulisemaks töötajate, klientide ja äripartnerite tervist. Meie eesmärk on tagada äritegevuse jätkumine ning aidata kaasa üleilmsele võitlusele kõige enam ohustatud elanikkonnagruppide kaitsmiseks. Jälgime väga tähelepanelikult olukorda ja kehtestatud ettekirjutusi, piiranguid ning soovitusi. Ettevõttel StrongPoint on väga kaalukas roll toidukauplustele ohutute ja tõhusate lahenduste pakkumisel ning võtame jätkuvalt meetmeid ohutuse tagamiseks klientide teenindamisel selles ennenägematus olukorras,“ ütleb ettevõtte StrongPoint peadirektor Jacob Tveraabak.

StrongPoint on kehtestanud ettevõttesiseseid meetmeid, muuhulgas piirangud reisimisele ja kodukontori kasutamine, rangemad hügieeninõuded ettevõtte ruumides ning kolleegide, klientide ja partneritega kohtumiste korraldamine digilahenduste vahendusel. StrongPoint tegutseb täismahus ja -kiirusel nii töötajate kui ka juhtkonna tasemel, et olukorda kontrolli all hoida ja võimalikku negatiivset mõju äritegevusele vähendada.

„Nii nagu paljud teisedki ettevõtted meie turgudel, tunneb ka StrongPoint riikides kehtestatud ning praeguses olukorras möödapääsmatute ettekirjutuste mõju. Piiride sulgemine tähendab, et äritegevuse jätkamine päris tavapärasel viisil on raske. Seepärast astume oma tegevuste lõikes eri riikides ajutisi samme reisipiirangute mõju vähendamiseks,“ sõnab Tveraabak, ning lisab:

„Mõneti ootamatult on koroonaviirusega tekkinud olukord väga veenvalt tõestanud, et e-kaubandusel ja paindlikul kättetoimetamisel on palju eeliseid.“ Seetõttu on meie olulisemate turgude peamistel jaekettidel tekkinud suurem nõudlus Click & Collect kaubakappide järele. Oleme paigaldanud üle 200 Click & Collect kaubakapi 10 Euroopa riigis ning 2020. aastal on oodata kappide arvu olulist kasvu. Teeme jõulisele nõudluse kasvule vastu tulemiseks muuhulgas jõupingutusi ka tarnete tagamiseks meie partnerilt Hiinast, kelle töö on taas käivitunud.

Ettevõtte StrongPoint finantspositsioon on tugev ja sularaha maht stabiilne. Peamiste panganduspartnerite abil on tagatud ettevõtte pikaajaline krediit. Osana ajutistest reisipiirangute mõju vähendamise meetmetest on ettevõtte StrongPoint juhtkond palgatõusu peatanud ja preemiate väljamaksmise edasi lükanud.