Sisu juurde

Soov kliendisuhteid tugevdada võib mõnikord hoopis kliente eemale peletada

Avaldatud: 13. september 2019

Kasvava äriarenduse ja suureneva konkurentsi tingimustes seisavad ettevõtted silmitsi ohuga, et kliendisuhteid tugevdada püüdes võib jääda neist hoopis ilma. Väikese klientuuri puhul on kliendisuhtlust lihtsam korraldada. Klientide arvu suurenedes muutub kliendirahulolu säilitamine üha keerulisemaks. Jaekaubandustehnoloogia ettevõtte StrongPoint Baltimaade juht Rimantas Mažulis näeb automatiseeritud süsteemide kasutusele võtmisel ka potentsiaalseid ohte, mis ei teeni ettevõtte huve.

Müügikampaaniate ja soodustuste mitmekesisus ning nendes sisalduv väga lai tootevalik tekitab sageli olukorra, kus kliendi huvidest ja eelistustest lähtuvalt koostatud pakkumised ei pälvi siiski kliendi tähelepanu. Pakkumine ei mõju personaalselt ning kliendile jääb tunne, et ta on vaid abivahend kaupluse müügieesmärkide saavutamiseks ning ettevõtte jaoks tegelikkuses ebahuvitav.

Näiteks olukord kui pikaaegsele eakale kliendile hakatakse regulaarselt saatma lapsemähkmete pakkumisi, mida ta ilmselgelt ei vaja, võib mõjuda kliendile solvavalt. Halvasti  mõjub ka olukord kui kliendile pakutakse sünnipäeva puhul soodustusi, kuid müügikohas  selgub, et soodustust ei saa kuna süsteem ei tööta. Samuti esineb olukordi kui kliendile on saadetud pakkumine ja müügikohta kohale minnes selgub, et kauplus pole eripakkumisest teadlik.

Millest tekivad kirjeldatud olukorrad?  Reeglina näeme tarkvaralahendusi arendades, et teenuste- ja protsesside juhid soovivad parimat ja mõtlevad strateegiliselt. Kirjeldatud olukordades on olemas vajalik sihtrühmapõhine mõtlemine ja tugev soov luua lisaväärtust, kuid sageli saavad kliendisuhted kannatada hoopis ärijuhtimistarkvara puuduste tõttu. Teenus ja eesmärk on strateegiliselt sihitud, kuid suurte andmemahtude töötlemisel tekkivad probleemid nullivad tulemuse. Seepärast on tõhus andmetöötlus hindamatu väärtusega nii müügi- kui turunduseesmärkide saavutamiseks.

Ärijuhtimistarkvara on suure kliendibaasiga eduka ettevõtte lahutamatu osa. Tarkvara peab olema võimeline arenema koos ettevõtte ja kliendivajadustega.

Meie pikaajaline kogemus kinnitab, et oluliselt efektiivsem on kohandada olemasolevaid tarkvaralahendusi, mille funktsionaalsus on pika kasutusea kestel kinnitust saanud, selle asemel, et luua täiesti uusi. Oleme kohandanud ärijuhtimistarkvara nii jae- kui ka hulgimüügi sektoris. Tarkvara saab siduda ka lao- või tootmisprogrammiga.

Ärijuhtimistarkvarad erinevad funktsionaalsuse ja võimaluste poolest. Tarkvara efektiivsuse tagab  ettevõtte vajadustest lähtuvalt kohandatud täisfunktsionaalsus. Seepärast eelneb juurutamisele põhjalik ettevalmistus, mis on väga tähtis osa tervest protsessist. Ettevalmistuse käigus toimub arutelu ja analüüs. Riskide kaardistamiseks on oluline kaasata  ettevalmistusprotsessi erinevad sidusrühmad ja partnerid. Parima tulemuse saavutamiseks peab teadma ettevõtte vajadusi ja projekti rahastamise eelarvet. Just seetõttu on mõistlik palgata enne süsteemi hanke korraldamist konsultandid, kes valmistavad ette dokumendi tarkvara funktsionaalsete nõuetega.

Teine väga oluline etapp on ärijuhtimistarkvara juurutaja poolne analüüs. Selle käigus kaardistatakse detailselt kliendi ootused. Tarkvara juurutaja näitab, kuidas tulevane lahendus töötama hakkab, kus on kriitilised kohad ning millised protsessid tarkvara kasutuselevõtmisega automatiseeritakse. Juhul kui ettevalmistusprotsess viiakse läbi pealiskaudselt jääb oht, et hiljem on vaja teha  täiendavaid kohandusi, mis on siis oluliselt kulukamad. See on vastutusrikas etapp, mille käigus tutvustatakse erinevaid tehnilisi võimalusi ja selgitatakse neid ettevõtte sidusrühmadele. Testimise käigus peab selguma, kas kõigil on ühine arusaam tarkvara funktsionaalsusest. Testimisele tuleb alati pöörata suurt tähelepanu ning varuda aega. Vastasel juhul võib oodata rahulolematust tarkvara võimaluste osas ning sellest tulenevaid lisakulusid. Järgmine etapp on kasutajate koolitamine ja ärijuhtimistarkvara käivitamine ettevõttes. Selles etapis viiakse läbi kasutajakoolitused ja rakendatakse tarkvara töösse.

Eelpool mainitud tegevused võivad tunduda ebaolulised, kuid tegelikkuses on usaldusväärse kliendisuhte  loomiseks kriitilise tähtsusega. Vastasel juhul võib kliendi lojaalsus jääda kättesaamatuks eesmärgiks. Sellise äriarenduse põhiline eesmärk on kliendilojaalsuse tõstmine püsiklientide hulgas.

majandus.goodnews.ee