Sisu juurde

Sõjad kauplustes: mõned jälgivad, kuid teised teevad otsustavaid samme

Avaldatud: 18. juuni 2015

Kaubakadusid käsitleva sõltumatu küsitluse käigus saadud andmete alusel on jaemüügiga tegelevad ettevõtted kaotanud ajavahemikus 2013-2014.a peaaegu 36 miljardid eurot. Küsitlus viiakse läbi üle maailma ning sel aastal juba kolmeteiskümnendat korda.

Euroopa kontekstis oli kõrgeim varguste % Soomes – 1.39% kogu käibest. Soome järel tuleb Hispaania (1.36%) ning kolmandana Venemaa (1.35%). Samas Norra (0.83%), Suurbritannia (0.97%) ja Türgi (0.99%) on näidanud parimaid tulemusi küsitletud perioodi käigus. Keskmine kaubakadude määr Euroopas oli 1.13% kogu käibest ning on kahanenud võrreldes eelnevate aastatega.

Viimaste aastate halva majandusliku olukorra tõttu on kaupmehed hakanud keskenduma kaubakao ennetamisele ning võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, et kasumit suurendada. Kaoprotsendi kahanemine võib olla seotud sellega, et enamus Euroopa riike on lähiaastatel tõstnud kahjude ennetamisele suunatud investeeringut.

„Jaekettide seas läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et Euroopa kaupmeeste järjepidev investeerimine kaubakaitsesse ei ole olnud tulutu. Kauplused tegelevad pidevalt oma nõrkade kohtade väljaselgitamisega, kuna need
muudavad varastamise hõlpsamaks. Vastavalt vajadusele võetakse kasutusele sobivaimad abinõud, et kõrvaldada probleem juba eos,” selgitas Julius Sulpinas, New Visioni Baltikumi müügidirektor.

Poevargused on endiselt Euroopa jaekettides peamiseks kahjumi põhjuseks ulatudes kuni 38% protsendini (peaaegu 14 miljardit eurot). Euroopa lõikes oli 2013-2014 aastatel ebaausate töötajate põhjustatud kahjum 21.9%, varustajate poolsed eksimused 14.7% ning mittekuritegelikel põhjustel tekkinud kaubakadu 24.8%.

Ajavahemikus 2013-2014 olid suurimateks kaubakaitsesse investeerijateks Venemaa ja Suurbritannia – vastavalt 5,74 ja 4,75 miljardit eurot. Küsitletud Euroopa riikide hulgast investeeris kõige vähem Türgi – 0.18 miljardit eurot. Kaubakaitsesüsteem ja turvaelemendid (49%) olid nii Euroopas kui ülemaailmselt kõige populaarsemad kaubakaitselahendused kuna muud erinevad kadude ennetamise võimalused ei paku kohest vargusjuhtumi tuvastamist.

Tõusnud on jaemüüjate teadlikkus vargustega seotud probleemidest. Aina enam kogutakse selle kohta informatsiooni, analüüsitakse trende, üritatakse aru saada, mis põhjustab kõige enam kahjumit ning kuidas on võimalik seda ära hoida. Selles vallas on paari viimase aasta jooksul toimunud suuri muudatusi. Varasemalt rakendati kaubakaitsesüsteemi tervel müügipinna ning sellest tulenevalt ka pikem tasuvusaeg. Tänaseks on kaupmehed teadlikud juba ka sellest, milliseid kaupu enim varastatakse või mis põhjustab kahjumit. Tulemuseni aitab jõuda igale tootegrupile individuaalse lahenduse väljatöötamine.

Kõige enam varastatakse tooteid, mida on lihtne varjata ning millel on suur edasimüügiväärtus. Euroopas on kõige populaarsetemaks aksessuaarid, elektritööriistad, mobiiltelefonid ning nende tarvikud, veinid ja kangemad alkohoolsed joogid ning kosmeetika.

Küsitluses osalesid jaeketid 24-st riigist üle kogu maailma. Uurimuse on valmistanud The Smart Cube koostöös Ernie Deyle’iga. Uurimuse läbiviimist toetas Checkpoint Systems, Inc.