Sisu juurde

New Vision paigaldas Venemaa preemiumklassi jaeketti iseteenindussüsteemi

Avaldatud: 1. september 2014

New Vision Baltija UAB tütarettevõte New Vision Inco viis läbi järjekordse iseteeninduskassade projekti Venemaal.

“Land“ on Venemaa üks juhtivaid supermarketite kette, mis keskendub unikaalsusele, laiale sortimendile, kvaliteedile ning ühtlasi ka kaasaegsele tehnoloogiale.

2013. aasta lõpus avati jaeketi kümnes kauplus, mille pindala ulatub 1 600 ruutmeetrini ning kuhu paigaldati klientide mugavuse nimel neli iseteeninduskassat. Pilootprojekt näitas häid tulemusi ning sellest tulevnevalt laienes projekt 2014. aasta jaanuaris veel nelja kauplusesse.

Iseteeninduskassad paigaldati Land kauplustesse eesmärgiga optimeerida müüke ning suurendada tipptundidel kassade läbilaskevõimet ilma kassapidajate arvu suurendamata. Üheks põhjuseks oli ka see, et viimastel aastatel on tekkinud kassapidajate nappus ning hea kvalifikatsiooniga töötajat on järjest raskem leida.

Väljapakutud lahendus NCR SelfServ Checkout™ tõstab oluliselt kassaala läbilaskevõimet ning aitab vähendada tööjõule tehtavaid kulutusi. Klienditeenindaja, keda nüüd asendab iseteeninduskassa, saab müügisaalis kliente nõustada või kaupa välja panna. NCR SelfServ Checkout™ annab klientidele võimaluse tasuda oma kaupade eest ise, ilma pikas järjekorras seismata. Poe külastaja skaneerib kõik kaubad ise ning sooritab makse samamoodi nagu traditsioonilises kassas, kuid ilma kassapidajata. NCR SelfServ Checkout™ võimaldab maksmiseks kasutada nii sularaha kui ka pangakaarti – kasutades sularaha, tagastab seade vajaliku tagastussumma automaatselt. Lisaks juhendab iseteeninduskassa klienti animatsioonide abil samm-sammult, nii saavad ka kõige uuemad kasutajad ostu sooritamisega kerge vaevaga hakkama.

Keskmiselt aitab taoline lahendus tõsta kassade läbilaskevõimet 2-4% ja klientidevoogu 5%, lisaks vähendada tööjõukulusid ning lühendada makse sooritamise aega 30-50%.

New Vision Inco, kes on ka NCR`i ametlik edasimüüja Euroopas ning Venemaal, ning kohalik partner Shtrih-M (Venemaa) olid antud projekti läbiviijateks ning süsteemi seadistajateks. New Vision Inco spetsialistid ühildasid iseteeninduskassad kasutusel oleva müügisüsteemiga ning konsulteerisid klienti vastavalt NCR-i parimale praktikale.

NV Inco kasutab innovaatilist kaupluse töö modelleerimise vahendit, mis  on välja töötatud  toetudes NCR kogemustele  ja tehnikale ning mille abil on võimalik hinnata  iseteeninduslahenduste  mõju kaupmehe äritegevusele.

Loodud matemaatiline mudel võimaldab arvutuste alusel kalkuleerida, mitu iseteeninduskassat on kauplusesse vaja ning milline peaks olema suhe traditsiooniliste kassadega. Selline lähenemine annab klientidele suurepärase võimaluse näha oodatavaid tulemusi ilma kallite pilootprojektideta ning hinnata koheselt projekti tasuvust ja tasuvuse aega ning investeeringu suurust.

Lisaks iseteeninduskassade paigaldamisele, viisid New Visioni esindajad läbi koolitused poepersonalile, iseteeninduskassade operaatoritele, juhtidele ning teistele olulistele isikutele.

Innovaatiline uuendus aitas Land kaubandusketil säästa klientide aega ning kokku hoida kaupluse müügipinda, sest varasema kahe traditsioonilise kassa asemel asub samal põrandapinnal neli iseteeninduskassat. Klientide juhendamiseks on iseteeninduskassade juures vaid üks teenindaja, kes vajadusel abistab.

Lahendus aitas kassapidajate tööaega kokku säästa 36 tundi päevas. Kasutades matemaatilist modelleerimist selgus, et hilisõhtul ei ole vajadust tavakassasid kasutada, sest iseteeninduskassadest ning ühest teenindajast piisab. Märkimisväärne on ka asjaolu, et enne projekti kalkuleeritud tulemused vastasid üsna täpselt tegelikule olukorrae.

Land esindaja kommentaar

Vastavalt Land peadirektori asetäitjale Olesya Zhelezoglo kinnitusele on lahendus ennast tõestanud.

„Land on preemiumklassi kauplustekett, seega panustame palju klienditeeninduse kvaliteedile. Tulenevalt sellest tahtsime anda klientidele valikuvõimaluse, kas nad tahavad kauba eest tasuda tavalises või iseteeninduskassas. Kasutades iseteeninduskassat saavad kliendid ise kõik tooted skaneerida, kotti pakkida ning kauba eest tasuda, ilma et teenindaja sekkumine oleks vajalik.Selline lahendus aitab vähendada tavakassade koormust tipptundidel. Arvestades seda, et antud lahendus on klientide seas kasvava populaarsusega, peale kolmekuulist kasutusaega sooritati 30% ostudest iseteeninduskassas – oleme otsustanud laiendada lahendust ka teistesse Land kauplustesse.“