Sisu juurde

New Vision Baltija geograafiline ulatus laieneb – isteeninduskassade projekt Itaalias

Avaldatud: 7. veebruar 2014

New Visioni poolt läbi viidavad projektid laienevad välisriikidesse. Lisaks Balti riikides pakutavatele teenustele ning Venemaal läbi viidud projektidele lisandub nimekirja ka iseteeninduskassade projekt Itaalias.

Kiirema ning mugavama ostukogemuse loomiseks paigaldati Itaalia ühe suurima jaeketi “Conad” kauplusesse iseteeninduskassad. Iseteeninduskassad toovad kasutegureid nii kaupmehele kui ka klientidele – kiirem ostuprotsess, suurem kassade läbilaskevõime, väiksem nõudlus töötajate järele, sest üks kassapidaja saab jälgida mitut iseteeninduskassat üheaegselt –  julgustades üha enam kaubakette antud lahendust kasutusele võtma.

New Vision Baltija spetsialistid, kes omavad pikaajalist kogemust iseteeninduskassade alal, viisid läbi iseteeninduskassade integratsiooniprojekti Conad kassasüsteemiga. Projekt koosnes erinevatest etappidest – esmalt korraldati üheskoos NCR-i spetsialistidega nädalane koolitus Itaalia linnas Reggio Emilia, mille käigus tutvustati  kassasüsteemide programmeerijatele iseteeninduskassade integratsiooni põhimõtteid. New Visioni töötajad analüüsisid klientide vajadusi ning soove, et kogu vajaminev  funktsionaalsus  iseteeninduskassadele üle kanda. Järgmisena koostati programmeerijate jaoks tehniline kirjeldus. Testimise etapis hoolitseti, et kogu süsteem töötaks tõrgeteta ning vastaks turvanõuetele.

Parima tulemuse tagamiseks konsulteerisid New Visioni spetsialistid ka partneritega – Itaalia jaekaubandusseadmete pakkuja GAB Tamagini`ga, kes tegeles projekti käigus tööde korraldusega; ning kasutusele võetava kassatarkvara programmerijatega, et välja selgitada, milline lahendus oleks kõige efektiivsem ning miks.

Püstitatud eesmärk “pakkuda klientidele parimat lahendust, mis vastaks nende vajadustele ja soovidele ning oleks ka atraktiivne”, saavutati saja protsendiliselt. Kauplus avati õigeaegselt ning see töötab juba mitmendat kuud ilma tõrgeteta – edaspidiste probleemide vältimiseks pakub New Vision ka oma tugiteenust. Tulevnevalt headest tulemustest jätkab kauplustekett Conad iseteeninduskassade paigaldamist ka teistesse kauplustesse.