Sisu juurde

Miks kaaluda eraldiseisva majandustarkvara asendamist platvormipõhisega?

Avaldatud: 30. detsember 2021

Tavaliselt toetutakse organisatsiooni IT-s mitmele lahendusele. Need on üksteisest rohkem või vähem eraldatud, igaüks mõeldud konkreetse lõigu jaoks ja oma kitsaste funktsioonidega. See on väga mõnus, kui töötaja puutubki kokku ainult ühe osaga süsteemist. Aga reaalsus on see, et iga päev tuleb kasutada mitut IT-lahendust. Rääkimata kliendi ees seisvatest probleemidest, mille tekitab mitme süsteemi paralleelne kasutamine. Kuidas seda sasipundart lahendada?

Viimastel kümnenditel on suurem osa organisatsioone installinud majandus- ja kliendihaldustarkvara. Suuremad organisatsioonid on installinud lausa mitu majandus- ja kliendihaldustarkvara. Igale osakonnale oma. Igas asukohariigis. Või tegevusala kaupa. Või mõnikord suvaliselt, vastavalt sellele, mis järjekorras tarkvara ostetud sai. Ja ehkki kõik majandustarkvara lahendused aitavad hallata organisatsiooni enda protsesse, siis kliendihaldustarkvara puudutab otseselt praegusi ja tulevasi kliente. Pahatihti näeme, et organisatsiooni sisesed ja klientidega seotud lahendused ei haaku omavahel kuigi hästi. Seda mitte vaid töötajate või osakondade seiskohalt, kes peavad rinda pistma erinevate lahenduste, kasutajaliideste, loogika ja juurdepääsunõuetega. Vaid eeskätt praeguste ja tulevaste klientide seisukohalt! Kui ikka vasak käsi ei tea, mida parem käsi teeb, siis satub kliendirahulolu varem või hiljem löögi alla.

Muidugi ei piirdu see vaid majandus- ja kliendihaldustarkvaraga. Mõelge, kuivõrd hästi (halvasti) on need lahendused integreeritud kontoritarkvara, kassasüsteemi, dokumendihalduse või veebipoega? Kui tuua vaid mõned näited.

Kuigi on kliente, kes tunnevad huvi selle vastu, kus nende andmeid hoiate, siis väga väheseid huvitab, kas selle eest hoolitseb majandus- või kliendihaldustarkvara. Ausalt öeldes ei huvitagi see kedagi! Küll aga huvitab see, kas suudate pakkuda tipptasemel toodet või teenust ja sinna juurde suurepärast kliendituge ja sujuvat kogemust.

Kui võtate tõsiselt kliendikeskseks organisatsiooniks saamist ja digipöörde edukat elluviimist, siis tasuks praegused eraldiseisvad majandus- ja kliendihaldustarkvara lahendused sinnapaika jätta ja läheneda asjale platvormipõhiselt. Teie Microsofti partner oskab kõigest lähemalt rääkida.