Sisu juurde

Enamik Eestlastest sooviks turul näha rohkem kaubakappe

Avaldatud: 13. juuli 2021

Baltikumi suurima jaekaubandustehnoloogia ettevõtte StrongPoint tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et eestlaste seas on huvi kaubakappide kasutamise vastu kõrge, kuid soovitakse, et see asuks inimese kodule lähemal, et toitu oleks mugavam peale võtta.

„Tulemuste kohaselt oleks 56% eestlastest huvitatud kaubakapi kasutamisest. See protsent on kolme Balti riigi võrdluses ka kõige kõrgem. Lisaks 15% tõi välja, et nad kasutaksid kaubakappi igal juhul ja 56%, et kasutaksid seda võimalust aeg-ajalt. Siin on kindlasti oluline märkida, et hetkel on Eestis võimalik kaubakappi kasutada vaid Tallinnas ja Harjumaal, seega ei ole paljud eestlased saanud veel lahendusega täpsemalt tutvuda,“ sõnas StrongPoint Baltikumi tegevjuht Rimantas Mažulis.

Kaubakapi näol on tegemist lahendusega, kus poest tellitud toit saabub kaubakappi ja inimesel on see võimalik endale sobival ajal peale võtta. Toidu värskuse tagamiseks on automaadid külmutusega, et kergelt sulavad või riknevad toidud edukalt säiliks. Suuremates linnades näevad need välja sarnased tavaliste pakiautomaatidega, kuid väiksematesse asulatesse mõeldud kapid on märksa väiksemad, sõltuvalt läheduses elavate ja teenust kasutavate inimeste arvust.

Uuringu kohaselt on kaubakappide vastu huvi kõige kõrgem kuni 44 aastaste seas ning eriti vanusegrupis 25-34, kus 29% vastanutest kasutaks kaubakappi kindlasti. Siiski on huvi kaubakappide vastu olemas ka vanemaealiste seas, näiteks vanusegrupis 65-74 kasutaks kaubakappi aeg ajalt 55%.

„Meie kogemus näitab selgelt, et kui inimestel on kaubakapp läheduses, siis tekib neile kiirelt kindel kasutajaskond, mis kasvab jõudsalt. Seega on meie nägemuses loogiline samm, et inimestele on vaja kaubakappe juurde tekitada, et need asuksid kodude lähedal. Lisaks on kaubakapi selge eelis fakt, et toidu kättesaamisel jääb ära igasugune inimkontakt. Kuigi hetkel on viiruspandeemia taas tagasi tõmmanud, eelistavad mõned kliendid sellele vaatamata lahendust, kus nad ei pea ostlemiseks teiste inimestega kokku puutuma,“ sõnas Mažulis.

Mažulise sõnul sobivad kaubakapid väga hästi ka hõredama asustusega piirkondadesse, kus täissuuruses poe ülalpidamine oleks liialt kulukas. Kohalikud elanikud saavad vajalikud toidukaubad siiski enda kodu lähedusest kätte, kuid pood ei pea selleks tegema mahukaid investeeringuid, mis ennast pikas perspektiivis ei õigusta.

 

StrongPointi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuringus osales Eestis kokku 800 inimest vanuses 18-74. Uuring viidi läbi perioodil märts-aprill 2021.

delfi.ee

raha.geenius.ee

logistikauudised.ee

kaubandus.ee