Sisu juurde

”Pigu” väljakutsed ettevõtte suurenemisega – Uus ERP süsteem

Ärivajadused

Pigu alustas oma tegevust 2008. aastal ning seoses ettevõtte kiire arenguga tekkis vajadus ka majandustarkvara järele. Algselt loodi vastav süsteem ettevõtte oma töötajate poolt, kuid mõne aja pärast otsustati inimressursside optimaalsemaks kasutamiseks mõned funktsioonid üle viia tuntud ERP süsteemi Microsoft Dynamics NAV.

Pigu endine IT partner installeeris ettevõttele Navisioni, kuid selle vanem versioon ei suutnud vastata Pigu.lt kasvavatele vajadustele. Tekkisid pidevad süsteemi tõrked, mis hakkasid segama e-poe tööd: andmed Microsoft Dynamics NAV-i ja CMS süsteemi vahel ei ühtinud ning sünkroniseerimisega kaasnesid probleemid.

Lahendus

StrongPointi spetsialistid installeerisid uue Microsoft Dynamics NAV-i ning integreerisid selle ettevõtte CMS lahenduse ning tellimissüsteemiga. Microsoft Dynamics NAV-i peamiseks eesmärgiks on tagada efektiivne laomajandus ning finantsarvestus.

Tulemused

Uus lahendus aitas optimeerida ettevõtte äriprotsesse. Peale mõlema süsteemi integreerimist vähenes tõrgete arv, paranes infovahetus ning tekkis võimalus näha toodete koguseid reaalajas. NAV süsteemis kogutud andmeid on võimaik kasutada müükide analüüsimiseks.

2011. aastal avas Pigu oma esimese e-poe Lätis ning kasutusele võeti sama lahendus, mis sarnaselt Pigu.lt-le integreeriti ettevõtte CMS süsteemiga. StrongPoint teostab mõlema süsteemi hooldustöid ka peale lahenduse paigaldamist.