Süsteemi hooldus teenusepakett

Teenusepakett on loodud selleks, et tagada kaubandussüsteemide stabiilne ja tõrgeteta toimimine.

Süsteemi hooldus teenusepakett

Teenusepakett hõlmab:

 • Nõustamist telefoni või e-posti teel
 • Kokkulepitud tarkvara katkematut proaktiivset jälgimist reaalajas
 • Kiiret kaugabi kliendi süsteemide häire korral
 • Tarkvara probleemide kõrvaldamist
 • Tark- ja riistvara ennetushooldust
 • Tarkvara ja süsteemide versioonide uuendamist

Klienditugi 6-504-242

Miks meid valida?

 • Teenindame enam kui 1100 kaubandusettevõtet (Leedus 500, Lätis 300, Eestis 350), 3500 kauplust, 8200 kaubanduspunkti
 • 60% probleemidest lahendatakse kaughalduse teel
 • Töötame 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas
 • Osutame teenuseid eesti, vene, inglise, läti ja leedu keeles
 • 70% meie teenindusinseneridest on ettevõttes töötanud kauem kui 5 aastat

 

Teenusepakett hõlmab:

Telefoni kõnede vastuvõtt

Registreerime teie tellimuse või teate süsteemi töö häire kohta, nõustame ja lahendame teie probleemi lepingus sätestatud aja jooksul. Meie poole võib pöörduda ööpäev läbi, 7 päeva nädalas klienditelefonil 650 4242 ja e-posti aadressil service.ee@strongpoint.com.

Kliendikõnesid võtavad vastu konsultandid, kellel on pikaajaline töökogemus jaekaubanduse tehnoloogiate valdkonnas.

 • Üks number – kõikide küsimuste lahendamiseks
 • Töötab 24 tundi päevas / 7 päeva nädalas / 365 päeva aastas
 • Teenindame viies keeles: eesti, vene, inglise, läti ja leedu

Rikke kaugkõrvaldamine

Kui süsteemi rikkeid ei õnnestu kõrvaldada nõustamise teel, osutavad hoolduse spetsialistid abi kaughalduse teel. Sellisel viisil kõrvaldatakse rikked kiirelt ning klient võib pikema viivituseta oma igapäevase tegevuse juurde naasta.

Rikke kõrvaldamine kaupluses ja restoranis

Kui süsteemi häireid ei õnnestu kõrvaldada nõustamise või kaughalduse teel, saadetakse rikke kõrvaldamiseks tehnik, kelle eesmärk on rike kõrvaldada võimalikult lühikese aja jooksul. Kui riket kohe kõrvaldada ei õnnestu, pakutakse ajutiseks kasutuseks asendusseadet, mis võimaldab tegevust jätkata.

Ennetushooldus

Kaubandussüsteemide ja riistvara ennetuskontroll aitab tagada kaupluste sujuva töö, see võimaldab ennetada tõsisemaid probleeme. Meie teenindusspetsialistid kontrollivad tarkvara, hindavad infosüsteemi toimimist ning teevad vajalikke tarkvara hooldus- ja uuendustöid. Ennetushoolduse sagedus oleneb hoolduslepingu tingimustest, hooldus tuleks teha vähemalt iga 12 kuu tagant.

ERP süsteemi toetus

Me mõistame süsteemide igapäevase toimivuse tähtsust ja nende mõju Teie ärile. Me tagame süsteemi hoolduse kooskõlastatud tingimustel.Keerulisi küsimusi lahendavad meie eriväljaõppega spetsialistid: süsteemi arhitektid, konsultandid ja programmeerijad.

Süsteemide proaktiivne jälgimine

Kliendi kassaarvutisse paigaldatakse tarkvara, mis võimaldab katkematult süsteemi funktsioneerimist jälgida, juhul kui süsteemi töös märgatakse mittevastavusi, häireid või kõrvalekaldeid, siis kõrvaldatakse need viivitamatult ning teavitatakse sellest ka klienti.

Seadmete remont

Pakume kogu meie poolt paigaldatud seadmetele garantiiremonti ja garantiijärgset teenindust.

Teenused:

 • Kontrollime, defekteerime ja kõrvaldame rikkeid
 • Remondi perioodiks tagame vajadusel asendusseadme
 • Varuosad kohapeal
 • Seadmete ettevalmistus ja seadistamine

Süsteemi hooldus

Sisestatud info on edastatud!

JÄTKA