Gå vidare till innehållet

StrongPoint blir distributör för AutoStore

Publicerat: 1. september 2021

(Oslo, September 1st, 2021)

Den ledande aktören inom retail technology för dagligvaruhandeln, StrongPoint ASA, tillkännager att man har tecknat ett partnerskapsavtal med AutoStore. AutoStore tillverkar innovativa lagerlösningar – så kallade fulfillment centers – för detaljister och StrongPoint blir nu regional distributör för Norden och Baltikum. AutoStores kub-baserade lagerlösningar som bygger på banbrytande robot- och mjukvaruteknologi har omdefinierat hur lagerhållning samt plock och pack fungerar på ett sätt som möjliggör för detaljister att effektivt skala upp.     

Vi är stolta över att ingå partnerskap med AutoStore och att kunna erbjuda deras microfulfillment-lösningar till fler företag inom dagligvaruhandeln. Det faktum att StrongPoint har valts ut till partner är ett kvitto på vår expertis inom dagligvaruhandeln, att våra e-handelslösningar är i världsklass och att vi har djupa och långvariga kundrelationer. Kombinationen av våra egenutvecklade högteknologiska produkter och AutoStores världsledande så kallade microfulfillment-lösningar, gör att vi nu kan erbjuda en helhetslösning för e-handeln inom dagligvarubranschen, säger Jacob Tveraabak, vd för StrongPoint.

AutoStore är mycket glada att ingå partnerskap med StrongPoint, som så tydligt ser potentialen i microfulfillment. Tillsammans är bolagen väl rustade för att leverera på de nordiska och baltiska marknaderna, som är i stark omvandling, kommenterar AutoStores vd Karls Johan Lier.     

AutoStore har i dagsläget en global kundbas med framgångsrika så kallade blue chip-företag. De har genomfört fler än 600 installationer och levererat 20 000 robotar i 35 länder. Med hjälp av ett automatiserat lager-, plock- och hämtsystem och en egenutvecklad mjukvara kan en hög genomströmning uppnås och bättre möjligheter till konfigurering ges. Det ger i sin tur en hög nivå av flexibilitet för att möta ökade krav från dagens moderna supply chains. Den innovativa kubdesignen gör det möjligt för kunderna att öka lagerkapaciteten upp till fyra gånger alternativt lagra nuvarande lagernivåer på en fjärdedel av ytan. AutoStores lösningar har med andra ord bidragit till att omdefiniera hur vi ser på utrymme.           

Om partnerskapet 

Partnerskapet mellan StrongPoint och AutoStore avser dagligvarusektorn – en bransch där automatisering i så kallade microfulfillment centers, ofta förkortat MFC:s, är en del av den långsiktiga e-handelsstrategin. 

Till skillnad från andra delar av e-handeln brottas dagligvaruhandeln med en unik utmaning när det gäller lönsamhet: dels är beställningarna i sig både komplexa och varierande, dels är arbetet arbetskraftsintensivt samtidigt som man möter ett konsumentbeteende i snabb förändring. Automatisering ligger därför högt på dagordningen för dagligvaruhandeln, som behöver effektivisera sin e-handel och addera ytterligare kapacitet till befintliga manuella plocklösningar (i butik eller i så kallade dark store-lager).       

StrongPoints e-handelslösningar för dagligvaruhandeln innefattar:  

I syfte att utgöra stödja partnerskapet och implementeringen har StrongPoint anlitat Marie-Axelle Loustalot-Forest. Hon är en ledande e-handelsexpert i detaljistbranschen och har mer än 20 års branscherfarenhet, bland annat från rollen som global Chief Commercial Officer på Ocado Solutions.  

Partnerskapet med AutoStore är ytterligare ett steg i StrongPoints 2025-strategi med fokus på e-handelslogistik. Den är ett led i att möta dagligvaruhandelns långsiktiga strategi att ytterligare öka effektiviteten i både butik och online genom robotisering och automatisering.  

Om AutoStore | www.autostoresystem.com 

AutoStore, grundat 1996, är robotteknologiföretaget bakom Cube Storage Automation, världens mest kompakta lagrings-och orderplocklösning, som företaget fortsatt utveckla på ett banbrytande sätt. AutoStore fokuserar på att kombinera mjukvara och hårdvara med mänskliga färdigheter i syfte att skapa framtidens lagerhållning. AutoStores lösningar har rönt stor uppskattning över hela världen: 600 installationer i 35 länder i en rad olika branscher har redan genomförts. Alla affärer sys ihop, installeras och servas av ett nätverk av kvalificerade systemintegrerare, så kallade AutoStore Partners. AutoStore har sitt säte i Nedre Vats, Norge. Ytterligare kontor finns i Oslo, USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Spanien, Japan och Korea.      

Om StrongPoint | www.strongpoint.com 

StrongPoint är ett retailtech-företag som erbjuder lösningar som gör butiker smartare, shoppingupplevelsen bättre och e-handeln med dagligvaror mer effektiv. Företaget har cirka 400 anställda i Norge, Sverige, Baltikum och Spanien som tillsammans med ett brett partnernätverk stöttar dagligvaruhandlare i fler än 20 länder. StrongPoint har sitt säte i Norge och är noterat på Oslo-börsen.   

Kontakt

Jacob Tveraabak
CEO StrongPoint ASA
Tel:+47 908 21 370
jacob.tveraabak@strongpoint.com 

Hilde Horn Gilen
CFO StrongPoint ASA
Tel: +47 920 60 158
hilde.gilen@strongpoint.com