Gå vidare till innehållet

Strategiuppdatering och resultatpresentation för fjärde kvartalet 2020

Publicerat: 11. februari 2021

StrongPoint ASA (StrongPoint, OSE: STRO) omsatte 394 MNOK för fjärde kvartalet 2020, en ökning från 252 MNOK under samma kvartal 2019 och med en EBITDA på 81 MNOK. Företagets mål är att vara handelns teknologileverantör, både i butiker och för e-handel. StrongPoint behåller sin ambition att nå 2,5 miljarder NOK i omsättning och en EBITDA-marginal på 13-15% vid slutet av strategiperioden 2025.

”Den totala omsättningen för kvartalet ökade med 56%. Detta drivs av fortsatt stark tillväxt inom Retail Technology med en ökning med 34% mätt mot samma kvartal förra året, varav Norge bidrog starkt med en fantastisk 69% tillväxt. Efterfrågan på vår e-handelslösning är fortsatt stark på alla våra utvalda geografiska marknader. Vi avslutar 2020 starkare än någonsin. StrongPoint uppnår rekordresultat samtidigt som vi fortsätter att investera i våra världsledande lösningar och fått intensifiera rekryteringen av spetskompetenser”, säger Jacob Tveraabak, CEO för StrongPoint.

Under strategiuppdateringen presenterar StrongPoint utvecklingen mot målen för 2025-strategin, hur vår teknik kommer att bli en viktig nyckel för en skalbar e-handel och göra butiker mer lönsamma i en värld som påverkas av Covid-19.

”Under pandemin blev onlinehandel av dagligvaror en livlina för miljontals människor, och hela branschen har förändrats i takt med att konsumtionsefterfrågan har skjutit i höjden. StrongPoint har en dubbel möjlighet genom att tillgodose dagligvarubutikens behov både i butik och online. Möjligheterna är större än någonsin och vi har fortfarande en stark tro på att vi kommer att klara en omsättningsambition på 2,5 miljarder norska kronor fram till 2025”, säger Tveraabak.

StrongPoints e-handels- och butikslösningar täcker två viktiga globala trender inom dagligvaruhandeln. För det första är vi ett verktyg för branschen i deras arbete för ökad produktivitet och lönsamhet inom klassisk kedja och butik. För det andra stärker vår e-handelslösning kedjornas konkurrenskraft inom livsmedelshandel online, vilket säkerställer deras marknadsandel i en situation där de möts av ökad konkurrens från nya aktörer. Båda utvecklingstrenderna har accelererat i takt med den ökade globala efterfrågan på dagligvaruhandel.

För att möta de förändringar i branschen och samhällsutvecklingen som har ägt rum 2020 har StrongPoint valt att anpassa strategin. Företaget vill ha en ”T-formad” strategi där vi går vidare och djupare för att uppnå geografisk expansion och tillväxt. Detta genom att: lansera våra världsledande lösningar på utvalda marknader. Detta gäller särskilt vår e-handelslösning, självbetjäningskassor och kontanthanteringssystem. Genom att dra nytta av kundrelationer och den lokala kunskapen vi har på våra hemmamarknader (Norge, Sverige, Baltikum och Spanien) för att erbjuda hela utbudet av våra egna tjänster, och samtidigt vara en partner för andra globala aktörer som vill ha tillgång till dessa marknader.

”Den massiva ökning av e-handeln innebär att livsmedelskedjor behöver hålla nere kostnaderna för leveranser av varor. Dessutom måste de erbjuda konsumenterna bra och alternativa sätt att hämta eller få varorna levererade. Övergången till mer onlinehandel innebär att marginalerna pressas ytterligare när ökade kostnader för hantering och transport av varor ökar. StrongPoint erbjuder tekniska lösningar som ökar produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Vårt senaste tillkännagivande om ett partnerskap med livsmedelsleveransjätten och enhörningsföretaget Glovo, som har valt vår lösning för sitt föredragna plockningssystem, gör mig stolt och visar att vår teknik får global uppmärksamhet. Detta innebär att vi under årets strategiöversikt kan stå och upprepa vår ambition om 2,5 miljarder omsättning till 2025, med en EBITDA-marginal på 13-15%”, tillägger Tveraabak.

Under fjärde kvartalet 2020 rapporterade StrongPoint intäkter på 394,1 miljoner NOK (252,3) och EBITDA på 81,5 miljoner (19,3). Rörelseresultatet uppgick till 47,5 miljoner norska kronor, en ökning från 7,8 miljoner norska kronor under samma kvartal 2019. Med ett kassaflöde från verksamheten på 107,2 miljoner norska kronor (23,3).

StrongPoint ASA presenterade sitt finansiella resultat för fjärde kvartalet 2020, torsdagen den 11 februari 2021, 08:15 CET, detta följdes av en uppdatering av företagets strategi. Båda presentationerna är tillgängliga online.

Ladda hem:
Q4-report
Q4 presentation
Strategy update session 2021

Se webcast:
Strategy update and presentation of Q4 2020

För mer information:
Hilde Horn Gilen
CFO StrongPoint ASA
Tel: +47 920 60 158
E-mail: hilde.gilen@strongpoint.com