Gå vidare till innehållet

Snabbare plock av onlineorder med blinkande etiketter

Publicerat: 10. april 2019

Nu lanserar StrongPoint nyheten Pick-By-Light med koppling mot Pricer elektroniska hyllkantsetiketter. Lösningen hjälper personalen att snabbare hitta rätt vara vid varuplock med hjälp av ett guidande grönt blink från den elektroniska etiketten.

Plock av varor är en av de viktigaste och mest tidskrävande delarna av hanteringen av onlineordrar för dagligvaruhandeln. Varje beställning innehåller ofta många artiklar och det är viktigt att rätt vara hamnar i rätt kasse för att sedan kunna levereras till rätt kund. Genom att använda sig av moderna digitala system för plocket går det att effektivisera, säkra upp och snabba på hastigheten i plocket betydligt.

Strukturera butiksplocket med Pick & Collect från StrongPoint

StrongPoint Cub erbjuder med lösningen Pick & Collect ett stöd för de butiker och verksamheter som plockar onlineordrar. Lösningen är applicerbar i såväl butik, lager som darkstore. Orderplocket underlättas av mobila enheter och varje vara verifieras med skanning av streckkod för att eliminera fel. Pick & Collect är ett komplett och välbeprövat system för plockning av onlineorder som redan finns i drift i flera hundra butiker och hos flera stora kedjor. Plocket går snabbare, blir mer exakt och kräver färre resurser.

Pick-By-light leder fram till rätt vara

StrongPoint Cub kan nu leverera en integration mot Pricer för att med hjälp av elektroniska hyllkantsetiketter underlätta och snabba upp varuplocket. Senaste generation av Pricers ESL:er är utrustade med SmartFlash vilket innebär att den elektroniska hyllkantsetiketten vid olika anrop kan starta ett grönt blinkande sken som synliggör varor i hyllan.

Den vara som ska plockas aktiveras i Pick & Collect varpå etiketten i hyllan börjar att blinka. När varan är plockad och skannad slutar etiketten att blinka. Detta styrs via den mobila handenhet som butikspersonalen använder i butiken för att plocka.

Snabbare och enklare butiksplock med hjälp av Pricer

Det blinkande skenet vid hyllkantsetiketten gör att det går både snabbare och lättare att hitta rätt vara för personalen. Särskilt märkbart blir det i hyllsektioner med varor som har liknande utseende så som barnmat, kryddor, såser, skönhetsprodukter mm. där kan personalen nu kan hitta rätt vara mycket snabbare. Tester av lösningen har framförallt visat att ny personal har användning av blinket när de plockar. Något som underlättar vid tillfällig bemanning och vikarierande personal. Men även en rutinerad medarbetare som regelbundet plockar varor finner rätt vara snabbare.

I senaste version av ICA Online Butiksplock finns det stöd för Pick-By-Light. De butiker som har senaste generation av Pricer har därmed möjlighet att använda lösningen i sin butik.

Vill du vet mer? Kontakta din lokala säljare på StrongPoint så hjälper de dig.

Läs mer:

Fri Köpenskap: ICA Online får ny Pricerteknik

Pricer – Elektroniska hyllkantsetiketter