Gå vidare till innehållet

Här är nätmatens nya stora kundgrupp

Publicerat: 19. mars 2019

Från att i huvudsak vara en angelägenhet för barnfamiljer i storstad, har nya målgrupper nu tagit sig in bland nätmatskunderna. Barnfamiljerna utgör alltjämt den största kundgruppen, men nu visar nya siffror från YouGov, på uppdrag av shoptech-företaget StrongPoint, att tre av tio nätmatskunder tillhör kategorin unga vuxna utan barn och dessutom att det är den gruppen som står för den stora tillväxten under det närmaste året.

Nätmaten fortsätter att växa och enligt en ny undersökning gjord av YouGov på uppdrag av shoptech- företaget StrongPoint, uppger nu 10% av alla svenskar över 18 år att de regelbundet handlar mat på nätet och ytterligare 7% att de planerar att börja det närmaste året.

Största gruppen är alltjämt barnfamiljer, som står för dryga hälften av nätmatskunderna, men nya målgrupper har tagit sig in och näst största gruppen är nu unga vuxna utan barn – och det är också den grupp som sannolikt kommer att växa mest det kommande året. Idag tillhör tre av tio nätmatskunder den kategorin och ser man till tillväxten det kommande året, så är det helt klart den största tillväxtgruppen och väntas stå för dryga 40% av kundtillväxten.

I takt med att nya målgrupper tar sig in på nätmatsmarknaden och svenskarna överlag blir mer e- handelsvana följer helt nya krav på bland annat snabbhet och att själv kunna styra sin tid. ”Hämta var du vill, när du vill och hur du vill” är vad allt fler förväntar sig, inte minst gruppen ”digital natives”(den generation som vuxit upp med internet som en naturlig del av livet). Enligt YouGov-undersökningen uppger 29% att möjligheten att själv få välja när man får eller kan hämta upp sin mat som ett av de viktigaste kriterierna vid val av nätmatsleverantör. Det är till och med viktigare än en snabb leverans.

– Vi har fått tydliga signaler om att det sker förändringar bland nätmatskundernas efterfrågan på flexibilitet och de här siffrorna visar ytterligare vad det är som sker. De yngre målgrupperna har andra förväntningar på att själva kunna välja tid och plats och sitter inte gärna hemma och inväntar leverans. Flera av våra internationella dagligvarukunder erbjuder redan till exempel möjligheten att hämta sin matkasse i hämtskåp i princip dygnet runt och då till exempel vid stora bostadskomplex, shoppingcenter, parkeringsgarage eller andra platser där folk rör sig i vardagen, kommenterar Sven Calissendorff, vd på StrongPoint Sverige.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av det globala undersökningsföretaget YouGov. I december 2018 genomfördes sammanlagt 1011 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 18+ år.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Calissendorff, vd, StrongPoint AB, sven.calissendorff@strongpoint.com, 070 – 682 22 23