Självutcheckning

Det finns en tydlig trend med fler självbetjäningsalternativ och större flexibilitet i detaljhandeln idag. Handlare letar efter kombinationer av traditionella kassor, system med självskanning och självbetjäningssystem som passar interiören och koncepten i deras butiker. Samtidigt efterfrågar kunderna allt oftare olika självbetjäningsalternativ.

Självutcheckning

Självutcheckning ökar effektiviteten

Det finns en tydlig trend med fler självbetjäningsalternativ och större flexibilitet i detaljhandeln idag. Detaljhandlare letar efter kombinationer av traditionella kassor, system med självskanning och självbetjäningssystem som passar interiören och koncepten i deras butiker. Samtidigt efterfrågar kunderna allt oftare olika självbetjäningsalternativ.

En lösning med självbetjäning innebär betydande besparingar vad gäller arbetskraft, eftersom en enda person kan betjäna upp till åtta system. Eftersom självbetjäningen frigör fler kassor förbättrar det också kundens köpupplevelse. Det kan vara särskilt viktigt under rusningstid, när kunderna ibland lämnar butiken utan att köpa något om det är för lång kö till kassorna.

StrongPoint har en lång tradition av att förbättra kundernas shoppingupplevelse och effektivisera området kring kassorna. Vårt kontanthanteringssystem CashGuard och vår Select & Collect-lösning Vensafe är två exempel på detta. Nu hjälper vi detaljhandlare att förbättra kassaområdet än mer och möter den växande efterfrågan på självbetjäning med vår nya självbetjäningslösning.

En självbetjäningslösning är särskilt väl lämpad för handlare med ett stort antal transaktioner och medelstora korgar. Det är dock viktigt att du noga analyserar hela kassaområdet i din butik innan du installerar några nya system. StrongPoint kan utföra en sådan analys och presentera den bästa kombinationen av olika kassalösningar för att skapa de rätta synergierna och förbättringarna för just din situation.

En modern och intuitiv självbetjäningslösning

StrongPoint självbetjäningslösningen består av en kombination av interaktiv och intuitiv maskinvara och programvara med modern design. Både programvaran och maskinvaran kan användas separat. De kan användas tillsammans eller kombineras med befintlig maskinvara och programvara. Ditt företags logotyp och färgprofil kan integreras för att spegla butikens varumärke.

Självutcheckning – enkelt, effektivt och attraktivt

Enkelt gränssnitt: Det intuitiva gränssnittet i StrongPoint Self-Checkout-lösning gör det enkelt för kunderna att använda systemet. Gränssnittet skapar också ett enkelt handhavande för personalen. Rapporter visar att StrongPoint lösning för självutcheckning kräver 20% färre ingrepp än andra lösningar på marknaden. Studier visar också att StrongPoints lösning minskar väntetiden med upp till 40%.

Guidad utcheckning: Lösningen har LED-belysning som guidar kunden genom kassan och hjälper till att locka kunden att använda självutcheckning.

Främjar merförsäljning: När självutcheckningen är kopplad till StrongPoints Select & Collect-lösning, finns det unika möjligheter till merförsäljning för handlaren. Högriskprodukter som tex tobak och läkemedel som säljs i Select & Collect kan marknadsföras och säljas direkt via självutcheckningsskärmen. Denna kombination möjliggör även tobaksförsäljning i självutcheckningar, något som inte är möjligt med andra lösningar på marknaden.

Self Checkout så funkar det

Fördelar

Kostnadsbesparingar

En person kan betjäna upp till åtta självbetjäningskassor, du sparar arbetskostnader.

Effektivitet vid rusningstid

Med självbetjäning blir fler kassor tillgängliga under rusningstid, kötiderna blir kortare.

Vägning förhindrar stölder

Systemet har en viktbaserad databas som säkrar att alla produkter skannas innan de läggs ner i påsarna.

Bättre kundupplevelser vid utgångskassan

LED-lampor guidar kunden genom utcheckningsprocessen. Packningsytan har fått en mer ergonomisk design, vilket gör att det blir bekvämare att använda självbetjäningslösningen. Högkvalitativa 20-tumspekskärmar gör användarens upplevelse ännu bättre. Systemet kan beställas med plats för en eller två kassar på packningsytan. Det gör att lösningen blir tillräckligt flexibel för att uppfylla många olika behov.

Flexibel installation

Maskinvaran och programvaran kan användas tillsammans, eller var för sig i kombination med något annat system som du väljer.

Självutchecknings produkter

Relaterade inlägg

Kontakta oss

Ditt formulär har sänts till oss!

FORTSÄTTA