Gå vidare till innehållet

Tidseffektivt

Enhetligt

Kostnadsbespande

Första Volvoåterförsäljaren i Sverige som implementerarar ESL:er

Sedan 1932 har Wist Last & Buss varit återförsäljare för Volvo reservdelar, med fokus på lastbilar och bussar. När företaget grundandes hade man enbart butiker i Jämtlands län, men idag bedrivs verksamheten på 19 olika orter i Sverige från Köping i söder till Kiruna i norr. Verksamheter har 8 större butiker i landet samt 11 medelstora till små butiker.

Samtliga anläggningar har samma sortiment med samma prissättning. Förutom att man är återförsäljare av reservdelar till Volvo, så har man även fritidsartiklar i sitt sortiment såsom stekhällar, stekpannor, termosar, knivar mm.

Fram tills nu har samtliga priser i hyllan justerats manuellt av personalen i butiken.

Tidsförödande med ständiga prisförändringar

I takt med att antalet prisjusteringar ökat dramatiskt de senaste åren, har en allt större del av personalens tid gått åt till att manuellt uppdatera priserna på respektive artikelnummer i butiken. Något som är både ineffektivt och tidsförödande, berättar Christer Forsgren som nu arbetar på marknadsavdelningen på WistLast & Buss men som tidigare varit reservdelsansvarig på företaget.

”Nu möts våra kunder alltid av samma pris i hyllan som i kassan. Det bästa är att det sker helt automatiskt!”

Christer Forsgren, Wist Last& Buss AB

Christer berättar vidare att det också kan uppstå problem i kassan om personalen inte hunnit göra en prisjustering som kommit in under morgonen. Vilket i sig skapar ett merjobb för butiken. Han uppskattar att flera timmar varje vecka enbart går åt att ändra priserna manuellt på hyllan, där fel också lätt kan smyga sig in.

Valet föll på Pricers Elektroniska hyllkantsetiketter

Med detta som bakgrund valde därför Wist Last & Buss att investera i digitala hyllkantsetiketter från Pricer. Där prisjusteringsfilerna nu synkas automatiskt varje dygn mot affärssystemet.

På så sätt sker prisuppdateringarna helt automatiskt ute i samtliga butiker, där det bästa av allt är att det inte krävs timmar av manuell handpåläggning. Dessutom vet man att priset i hyllan alltid stämmer överens med priset i kassan! En ”win-win” både för personalen, butiken och kunderna!

Christer menar att det var just tidsbesparing som var den främsta anledningen till att man ville implementera en automatisk lösning.  Där man räknat ut att en investering i en elektronisk etikettslösning som lätt kunde integreras med det egna samt Volvos affärssystem, på sikt även skulle innebära stora kostnadsbesparingar för företaget. 

”Rätt pris på rätt plats ger ett enhetligt och prydligt intryck av butiken. Det är dessutom mycket tidsbesparande och därmed även kostnadseffektivt på sikt.”

Christer Forsgren, Wist Last& Buss AB

En flerstegsprocess

Som ett första steg har man valt att installera de nya etiketterna på de större butikerna Wist Last & Buss har i Sverige. Sen slutet av 2022 samt under 2023 har 6 av de 8 större butikerna fått Priceretiketter installerade. För den 7:e stora enheten som ligger i Sollefteå kommer installationen att ske av StrongPoint, i början av 2024. Därefter kommer en utvärdering ske för att se över när övriga butiker också kan få detta implementerat.

Christer berättar att en positiv sidoeffekt som de inte räknat med från början var att butikerna upplevs mer enhetliga och prydliga tack vare de elektroniska etiketterna. Vilket också ligger i linje med deras strategi där kunden alltid ska få samma upplevelse oavsett vilken butik i Sverige man handlar i. Att rabatter och extrapriser dessutom får en bättre synlighet tack vare att etiketten kan ändra färg till röd, är också något som ses som ett plus.