Gå vidare till innehållet

Två intelligenta vågnyheter från DIGI

Nu är vågarna här som med framtidens teknik underlättar för både kunder och personal. ICA Maxi i Falun har installerat två nya ”intelligenta” DIGI-vågar som tar tekniken ett steg längre. Den ena vågen är en självbetjäningsvåg med inbyggd kamera som hjälper kunderna att snabbt hitta den produkt de ska väga. Man lägger produkten på vågen och med kamerans hjälp får man några förslag att välja på.

Snabbt och enkelt

Den andra vågen är en delikatessvåg med Linerless-printer och automatisk avklippning för variabla etiketter. Det betyder att etiketten som skrivs ut endast har det antal rader som behövs för den aktuella produkten. Inget onödigt spill och en ekonomisk etiketthantering.

Självbetjäningsvåg med kamera

Kjell Matsson är försäljningschef på ICA Maxi. Han berättar att kunderna är helt lyriska över vågen med kamera. – Kunderna uppskattar att det går snabbt att hitta rätt produkt och är fantastiskt nöjda. Med den nya vågen slipper de stå i kö för att väga. Det är tidsbesparande när det flyter på avdelningen. Något som också vi och personalen uppskattar. Kjell Matsson uppskattar också att vågen är enkel att hantera med snabba utskrifter och att det är lätt att byta etiketter.

Delikatessvåg med Linerless-printer

När det gäller delikatessvågen tycker Kjell Matsson att det är en teknisk utveckling som ger vågen flera intressanta fördelar.– Jag tycker att sökfunktionen är riktigt bra, säger han. Det räcker att man skriver in några bokstäver så får man förslag utan att söka i PLU-listan. Ju mer noga man skriver in produktnamn desto större träffsäkerhet medför det. Enkelt att hantera.– Etiketterna är en jättesmidig utveckling, menar Kjell Matsson. En etikett har i princip inga begränsningar. Man kan skriva ut en lång etikett eller en kortare, allt efter behov. Man får alltid med all den information som krävs på etiketten.

Att kunna variera storleken på etiketterna är en stor fördel. Man får ut flera etiketter på en rulle genom att vågen själv mäter etiketten och klipper av den automatiskt. Det medför också mindre spill – en ekonomisk aspekt som man inte ska ignorera. Och så behöver man bara en sorts rulle, som inte behöver något underpapper, vilket också är en fördel.– Jag tycker att vi fått två nya vågar som vi är mycket nöjda med och som vi upplever som en god investering, avslutar Kjell Matsson.