StrongPoint gör arbetsdagen mindre stressig och mer effektiv för ICA MAXI Södertälje Vasa

September 28, 2021

Store owner showing the grocery locker

Om ICA MAXI Södertälje Vasa

  • ICA MAXI Södertälje Vasa är en stor ICA-butik söder om Stockholm

Lösningar från StrongPoint:

Resultat:

  • 50 % ökad effektivitet för onlineordrar
  • Genomsnittlig hanteringstid per order, inklusive plockning och leverans, är bara 22 minuter och 22 sekunder vid användande av hämtskåp
  • Medarbetarnas välbefinnande har ökat mycket på grund av att sterssen minskat när man plockar och lererar ordrar i hämtskåp
  • 2 timmar per dag sparas enbart genom använda Click & Collect skåp

Läs mer om Click & Collect hämtskåp 

Ditt formulär har sänts till oss!

FORTSÄTTA