Gå vidare till innehållet

Ökad kundupplevelse

med 15 000 ESL:er från Pricer

Specialanpassat sortiment

efter målgruppens behov

Butiksutrustning

som underlättar för såväl kund som personalen

Nyöppnad ICA KVANTUM

Onsdagen den 1 november öppnades portarna för en helt ny ICA Kvantum i Danderyd. Känslan av nystart är påtaglig där stämningen bland medarbetarna känns uppsluppen och god. Fokus nu är att hitta rätt vardagsrutiner, lära känna varandra och hjälpa kunderna i butiken, berättar Per Vallenhag, Handlare på ICA Kvantum Danderyd.

Med ett attraktivt bassortiment på plats berättar ICA Handlaren Per att utbudet i Kvantumbutiken kommer att utvecklas mycket under det kommande halvåret. Där han poängterar vikten av att tillgodose sina kunders specifika produktbehov där med en gemensam kraft kommer att arbeta för att kunna erbjuda ett bra marknadsanpassat och lokalt sortiment i hyllan. Ett arbete som sker kontinuerligt men som är extra viktigt nu när butiken är nyöppnad.

”Vi har haft öppet i en vecka nu och kommentarerna från våra kunder har varit överraskande positiva!”

Per Vallenhag, Handlare ICA KVANTUM Danderys

Planering av butiksutrustning

Det har varit månader av planering för att få butiken på plats. Närmare bestämt har projektet pågått under två år, även om tanken funnits med Per i 20 års tid. När valet av butiksutrustningen väl skulle tas var kraven tydligt satta. Utrustningen skulle både underlätta för besökande kunder och göra arbetet för butikspersonalen mer effektivt och smidigt.

De 15 000 elektroniska hyllkantsetiketterna från Pricer, är ett utmärkt exempel på en utrustning som uppfyllde just detta krav, berättar Per. Systemet är smidigt att använda och lätt att lära sig. Tack vare att uppdateringarna sker via en ”prisbuffert” behöver inte personalen fysiskt springa ut i butiken för att åstadkomma en justering i priset eller för att sätta upp en kampanj. Kundupplevelse blir dessutom förhöjd där rådande kampanjer lättare syns för kunderna i butiken och där priset i hyllan alltid stämmer överens med priset i kassan!  

”Rätt pris på rätt plats ger ett enhetligt och prydligt intryck av butiken. Det är dessutom mycket tidsbesparande och därmed även kostnadseffektivt på sikt.”

Per Vallenhag, Handlare ICA Kvantum Danderyd

Så varför föll valet just på Pricers etiketter?

Det är en stor investering att implementera 15 000 elektroniska etiketter i en butik, berättar Per Vallenhag. I sin tidigare butik användes vanliga pappersetiketter, vilket inte sågs som ett stort problem då. Men i takt med att prisjusteringarna började dugga allt tätare under 2022/2023, insåg Per att det manuella arbetet inte längre var ett hållbart sätt att jobba på. Med Pricers etiketter kan vi följa prisjusteringarna i realtid. Vilket är en stor fördel. Att vi dessutom är säkra på att få ut rätt priser, i rätt tid till våra kunder oavsett om det är ordinarie pris eller kampanj, är värt mycket menar Per.

 ”Det är många timmar som frigörs för personalen där vi inte behöver ta höjd för denna del i schemaläggningen.”  

Per Vallenhag, Handlare ICA Kvantum Danderyd


Att valet föll på just Pricer var en självklarhet. Den gula färgen som Pricer är ensamma om på marknaden, tillsammans med att StrongPoint är en helhetsleverantör var något som Per såg som en stor fördel. Att Pricers etiketter också har den snyggaste layouten på marknaden, som dessutom påminner om de traditionella fina etiketterna spelade också in. Det skapar ett enhetlig och snyggt intryck. Personalen upplever att systemet är smidigt att använda och lätt att lära sig. Där flash-funktionen Pricers etiketter har, underlättar inventering och plock i butiken, avslutar Per. 

Annan utrustning som man satsat på i den nya Kvantum butiken är CashGuard som man sedan tidigare varit mycket nöjd med. Digitala självscanningsvågar med linerless printer och egen logga är utplacerade på olika ställen i butiken såsom vid frukten och grönsakerna. Vid chark- och fiskdisken finns också de digitala vågarna representerade.