Gå vidare till innehållet

Säsongsvariationer

Jämn kvalitet

Lokalanpassat utbud

Innovativa paketeringar av delad frukt och grönt!

Under 2022 inleddes ett stort arbete med att förnya frukt och grönsaksavdelningen på ICA Maxi Haninge, man satsade på en större ombyggnation och skapade ett nytt koncept ut mot kund. Syftet var att ha ett bredare och bättre sortiment för delad frukt och grönt. Något som butiken under längre tid velat satsa på men av prioriteringsskäl inte kunnat investera i förrän 2022.

Frukt och grönt – en outnyttjad potential

Sandra Ahlgren är ansvarig på ICA Maxi Haninge för Deli frukt&grönt med inriktning mot Konsumentförpackningar. Lite närmare förklarat så är det Sandra som sätter sortiment, erbjudande och pris ut mot samtliga kunder som kommer och handlar frukter och grönsaker i butiken.

Att dela på utvalda frukter och grönsaker är inget nytt för ICA Haninge, berättar Sandra där man under de senaste 12 åren manuellt i butiken delat och paketerat de frukter och grönsaker som kunderna varit extra intresserad av. För även om intentionerna varit goda så har det manuella arbetet gjort det svårt att hålla en jämn kvalitet och en kontinuitet i arbetet. Vilket gjort att den fulla potentialen varit outnyttjad och där arbetet skett vid utströdda tidpunkter när man har ”haft tid”.

Vi såg starka indikationer på att vår målgrupp var köpstarka inom förpackade och delade frukter och grönsaker. ”

Sandra Ahlgren, ICA Maxi Haninge

Ombyggnationen

I samband med butikens ombyggnation, gjordes en ordentlig analys tillsammans med ICA Centralt med fokus på att utveckla affären inom Frukt & Grönt. Sandra berättar man sett tydliga bevis och goda indikationer på att butikens målgrupp (framför allt barnfamiljer) var köpstarka inom just den här sektionen där de även sett en tydlig efterfrågan hos sina kunder. I processen kom man också fram till att en person behövde ha ett övergripande ansvar över sortiment, prissättning och schemaläggning på avdelningen. Någon som tidigare saknats.

Analysen visade även att en investering av en ny packmaskin borde göras för att kunna hålla en jämn kvalitet på den delade frukten och själva paketeringen. Men också för att kunna utnyttja säsongsvariationer och andra erbjudanden till större utsträckning.  

 ”Det finns ett före och efter Packmaskinen AW5600FX. Numera har vi en jämn kvalitet på förpackningarna och ett brett utbud som våra kunder älskar.”

Sandra Ahlgren, ICA Maxi Haninge


Resultatet

Idag har butiken ett fantastiskt utbud av delad frukt och grönsaker, såsom grönsaksfat med dipp, Taco mix med färdigdelade grönsaker. Nyttiga mellanmål såsom delad melon mix, ananas, kivi, äpple i take away bägare. Dessutom en helt förberedd efterrätt – Gino. Soppgrönsaker, delad rödkol och vitkol, selleristavar. Ja, listan kan göras lång där även säsongsvariationer och högtider har blivit ett populärt och återkommande inslag.

Om vi jämför hur vi arbetade förut kontra hur vi arbetar nu så är det en stor skillnad menar Sandra. Från ett kundperspektiv är köpupplevelsen helt annorlunda och förbättrad. Där vi har ett stort utbud av såväl nyttiga mellanmål som färdigdelade grönsaker för att underlätta middagstillagningen för våra kunder.

Personalen kan numera också hålla en fin och jämn produktionsnivå av den delade frukten och grönsakerna, fortsätter Sandra. Där vi ser till att arbeta med kontinuerliga säsongsvariationer och anpassade paketeringar efter kundernas rådande behov. Att man därtill gjort en tydlig schemasättning för att få denna arbetsuppgift som en del av vardagen 7 dagar i veckan har gjort att butiken har fått till en jämn ström av utbud i frukt&grönt disken, avslutar Sandra.