Gå vidare till innehållet

Vensafe – färre stölder och nöjdare kunder

Publicerat: 29. augusti 2020

Är det möjligt för en butik att öka kundnöjdheten och samtidigt minska svinnet till noll? Självklart! Vensafe är inte bara ett system för automatisering av försäljning av högriskprodukter, det ger även butiken en effektiv lagerkontroll.

Låt oss börja med en snabb introduktion till hur vår lösning fungerar. Valda produkter lagras i varuautomater som i regel placeras vid butikens utgång. De produkter som är mest utsatta för stöld brukar vara de man väljer att placera i varuautomater. Det kan vara högt prissatta produkter, som tobak, rakhyvlar och kosmetika. Eller mindre produkter som kan generera impulsköp så som batterier, eller varor som skapar merförsäljning så som vitaminer och sötsaker. Det lämpar sig även bra för produkter med ålderskontroll så som läkemedel och tobak. I många länder är tobak den mest populära produkt att sälja i varuautomaten.

Kunderna kan köpa föremålen från pekskärmarna i butiken, eller på skärmar direkt vid självutcheckningen eller från en vallista med de traditionella kassorna. Efter inköpet hämtas varor i automaten i anknytning till kassaområdet.

Detta koncept ger en lösning på svinnproblemet, samtidigt som man förbättrar kundupplevelsen för kunden. Det ger också nya möjligheter till merförsäljning och marknadsföring för handlare. I många fall underlättar också konceptet möjligheten för handlare att följa aktuella tobaksbestämmelser.

Steg 1 – Eliminera svinn och stölder

Det är ett välkänt faktum att mindre produkter till högre värde, till exempel tobak, smink, batterier och rakblad, är mer benägna att stjälas. Dessa objekt är ett enkelt mål för snattare, eller till och med medarbetare, att gömma och i vissa fall sälja igen. Med Vensafe får kunden tillgång till varan förs efter att köpet är slutfört. Produkterna lagras säkert i en varuautomat som är omöjligt för snattare att komma in i. Detta eliminerar externa stölder av denna typ av varor.

Även intern stöld minimeras med Vensafe, eftersom mjukvaran kan spåra alla händelser i varuautomaten. Det gör det möjligt för handlare att kontrollera påfyllningar utan att behöva vara närvarande och övervaka processen i affären. Programvaran håller koll på när varuskåpet öppnades och av vem.

Steg 2 – Maximera din lagerkontroll

En annan fråga när det gäller svinn är bristen på lagerkontroll. Att räkna varor, övervaka lager och fylla på med varor är tidskrävande uppgifter för personalen. Många handlare är överens om att det skulle vara mer fördelaktigt för affären om den tiden skulle kunna inriktas på andra uppgifter. Till exempel, ge kunderna ett mer medvetet och personligt bemötande.

Med Vensafe hanteras inventeringen via ett mjukvarusystem som skickar ut påfyllningsvarningar när artiklar är på väg att ta slut. Påfyllningar är också mer tidseffektiva, eftersom alla varor är lagrade i en dispenser istället för på olika hyllor vid varje enskild kassa. Där med blir personalen fria att ägna sin tid till andra uppgifter. Lösningen minskar också den mängd lager som behövs, eftersom du inte längre behöver lagra produkter vid varje kassa.

Steg 3 – Bättre kundupplevelse 

Med Vensafe är det inte nödvändigt att produkterna fylls på vid varje kassa. Detta optimerar det begränsade utrymmet runt kassorna. Försäljningen och presentationen av varor kan förbättras med hjälp av pekskärmarna i köpstationen, vilket gör det bekvämt för kunden att få all relevant information genom bilder och produktbeskrivningar.

Vensafe kan även integreras med självutcheckningskassor för att på så sätt göra det enklare att erbjuda kunden ytterligera varor genom merförsäljning. Kunden presenteras förslag på andra varor att handla och kan välja eventuellt extra inköp på skärmen utan att känna sig pressad eller behöva tillkalla personal.

Vinsterna av att automatiserad försäljning av högriskprodukter: