Gå vidare till innehållet

Tre orsaker till att investera i en bättre lösning för högriskprodukter

Publicerat: 20. juni 2017

Hur hanterar ni butikens mest värdefulla varor? Förvaras de i värdeskåp, bakom kassorna eller kanske rent av i ett annat rum? Då har ni gjort det onödigt krångligt för er – i det här blogginlägget berättar vi varför.

En majoritet av de produkter som blir stulna i en butik tillhör de så kallade “premium price produkterna”, vilket bland annat utgörs av mediciner, rakblad och tobak. Trots detta är det fortfarande många butiker som förvarar varorna på ett sätt som utgör en stöldrisk – och en risk för medarbetarna.

Resurskrävande administration

Att ta emot, förvara och lämna ut värdefulla varor kräver administration och en väl fungerande logistik. Eventuellt svinn innebär en större ekonomisk förlust för butiken, men hanteringen innebär även en ökad risk för rån eller stöld. Dessutom upptar ofta den säkra förvaringen en stor butiksyta som hade kunnat utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Onödigt svinn
Bortfall till följd av stölder, både av medarbetare och övriga, utgör nära 80 % av det totala ekonomiska bortfallet i butiker globalt. Tänk om ni kunde få ner dessa siffror nära noll? En engångsinvestering i en mer säker lösning för hantering av dessa varor betalar snabbt tillbaka sig och kan på sikt innebära ett rejält uppsving för butikens ekonomi.

Köer som växer sig långa

Värdefulla varor som medicin eller tobak som inte kan förvaras ute i butiken blir lätt orsaken till långa köer och onödigt krångel för kassören. Kanske måste personen lämna kassan för att hämta varan, eller så föregås det av en krånglig process för att komma åt varan. Detta är negativt ur både ett service- eller säkerhetsperspektiv.

Känner du igen dig i ovanstående? Minska det onödiga svinnet och effektivisera din butik – investeringen kommer att betala tillbaka sig mångfalt.

 

Vill du veta med om StrongPoints lösningar för säker hantering av högriskprodukter?
Läs mer under vårt tjänsteområde “Select & Collect”.