Gå vidare till innehållet

Tre nyckeltal du bör sikta in dig på vid Click & Collect

Publicerat: 1. mars 2019

Föreställ dig att du just bestämt dig för att erbjuda dina kunder en Click & Collect-lösning med hämtskåp för matvaror. Detta är givetvis en viktig nyhet för dig, dina kunder och din personal. Men vilka nyckeltal är bäst för att mäta hur det fungerar? Och hur bidrar de till en bättre verksamhet?

Användningsfrekvens

Det första nyckeltalet handlar om kunderna. Vad de tycker om systemet, hur bekvämt det är och så vidare. Målet bör vara att kunderna ska gilla det och framför allt använda det regelbundet. Användningsfrekvensen kan givetvis vara beroende av både kunder och produkter. Diagrammet nedan visar en önskvärd utveckling. Detta är ett exempel från en verklig butik.

I idealfallet vill man att kundernas användningsfrekvenser ökar till en rimlig nivå. Om detta inte sker kan kundintervjuer och kundundersökningar hjälpa dig förstå de bakomliggande orsakerna och hur de kan åtgärdas.

För att beräkna detta nyckeltal används unika kundidentifierare. Dessa kan givetvis vara anonyma eftersom syftet inte är att kartlägga individuella inköpsvanor. Dessutom används en unik beställningsidentifierare och upphämtningsvecka. För att kunna göra ytterligare analyser är det bra att även följa datum och tidpunkt för när maten hämtas upp.

Nyttjandegrad av skåpen

Efter att ha valt en viss kombination av skåp och moduler är det lämpligt att undersöka hur stor andel av kapaciteten som faktiskt utnyttjas. Detta nyckeltal kan liknas vid kabinfaktorn som används för passagerarflyg. Där är målet att de flesta stolar ska vara upptagna så att man inte flyger med ett halvtomt plan.

Anta att du använder tidsintervall vid val av upphämtningstid. Ett viktigt nyckeltal i detta fall vore skåpsutnyttjandet under högtrafik. Det optimala är givetvis ett högt utnyttjande, samtidigt som man vill ha utrymme för ytterligare tillväxt och kunna erbjuda fler kunder upphämtningsservice.

Ett annat värdefullt nyckeltal är antalet kapacitetscykler per dag. Det handlar om hur många gånger ett skåp i genomsnitt används per dag.

För att beräkna detta, dividera antalet gånger livsmedel hämtades från ett skåp under en dag med det totala antalet skåp som finns tillgängliga i hämtskåpslösningen.

Om utnyttjandet är dåligt, kontrollera om du kan öka kundfrekvensen. Om antalet kapacitetscykler är litet, då är det dags att locka fler kunder till upphämtningsstationen och möjligen även analysera användningen per tidsintervall. För vissa butiker avgörs det maximala antalet cykler av distribution och påfyllning.

Det finns givetvis många andra nyckeltal som kan användas, men detta är några av de enklare som kan användas redan från början. När systemet har använts ett tag föreslår vi att ni också bör beräkna och använda kostnaden per beställning som ett viktigt nyckeltal.