Gå vidare till innehållet

Topp 5 lista för att få till en optimal storlek på din automatiserade e-handelsbutik!

Publicerat: 12. oktober 2023

Automatisering är ett bra sätt att öka effektiviteten på ett smidigt sätt. Men hur vet man vad som passar för just sin egen verksamhet? Vi listar 5 viktiga punkter du bör tänka på, när du vill automatisera din e-handel.

Utrymmesproblem är vanligt förekommande inom såväl dagligvaruhandeln som inom hela retailbranschen. Vilket är fullt förståeligt. Utrymme är dyrt och därför måste varje kvadratmeter och lagerdel optimeras till fullo.

Ett för stort utrymme gör att processer blir ineffektiva, på grund av det längre avståndet mellan olika hyllor och produkter. Resultatet blir att man kommer att betala för kapacitet som man egentligen inte behöver.

Ett för litet utrymme å andra sidan gör att verksamheten inte går att skala upp vid hög belastning, på grund av kapacitetsbrist. Även här blir processerna ineffektiva, men nu på grund av utrymmesbegränsningar. Det är helt klart en svår balansgång att få till det optimala!  

Hur stort eller litet utrymme man behöver beror i korthet på vilken återförsäljarstrategi man har, hur konkurrensutsatt marknaden är och de geografiska och fysiska begränsningar/möjligheter som finns i lokalen.

Vi har listat 5 punkter att ta hänsyn till vid en automatisering av såväl lager- som butiksutrymmen.

1. Skalbarhet

Varje e-handelsverksamhet bör utformas på ett sånt sätt att det går att skalas upp och ner på ett effektivt sätt. Det innebär att ha de rätta förutsättningarna och förmågan att hantera toppar och dalar i lagerintag, orderhantering och rätt kundservice. Utan att det blir betydande störningar eller kompromisser av kvalitén.

2. Konstnadseffektivitet

Hitta rätt balans mellan kostnader och intäkter. Det sträcker sig från kapitalet som behövs för att investera i en ny lösning till kostnaden för själva underhållet. Så viktigt är att den automatiseringslösning ni väljer är i rätt relation till storleken på anläggningen, så att den genererar rätt genomströmning som är nödvändig för att motivera investeringen av den automatiserade lösningen.

3. Kundupplevelse 

Kundupplevelsen är av största vikt vid val av storlek på sin automatiserade enhet. Man behöver ta hänsyn till slutkonsumenten i varje steg i processen. Automatisering kan förbättra effektiviteten, påskynda orderhanteringen och minska fel. Vilket i sin tur leder till en ökad kundnöjdhet. Men det är viktigt att det aldrig sker på bekostnad av konsumenten. Vare sig det gäller tid, skador orsakade av automatiseringen, tekniska problem eller en brant inlärningsjurva.

Det du måste fråga dig är vilken sorts av kundupplevelse du vill att kunderna skall uppleva. Vill du tillexampel öka kundernas intresse att få sin order inom en timme? Vill du att det skall upplevas smidigt, enkelt och smärtfritt att göra veckoinköp?

Vilka kärnbehov har din målgrupp? Vad har de för vanor? Hur ofta och hur mycket handlar dem? Dessa svar kommer få en direkt påverkan för val av storlek på utrymme och automatiseringsnivå som är rätt för just er verksamhet.

4. Lagerhantering 

För att kunna bibehålla en optimal lagerhållning krävs ett bra och tillförlitligt lagerhanteringssystem, som kan se till att man har varor på lagret som tillgodoser målgruppens krav. Detta tillsammans med en noggran köpbeteendeanalys, gör att det finns rätt varor på lagret vid rätt tillfälle. Istället för ett kostsamt över- eller underskott på produkter.

För precis som du inte kommer kunna uppnå en hög effektivtet i ett stort lager med få SKU:er (artiklar), så kommer du inte heller kunna skala upp verksamheten om du har en alldeles för liten lageryta.

Inventariespårning när den är som bäst ser till att lagret varken överbelastas eller att varor tar helt slut. Målsättningen är att låta automatiseringssystemet få utnyttja sin fulla potential.

5. Flexibilitet i driften

Den optimala e-handelsverksamheten bör anpassa sig till marknadsförändringar och vara tillräckligt flexibel för att snabbt kunna introducera nya produkter eller tjänster samt hantera säsongsmässiga eller till och med vecko- eller dagsvisa svängningar i efterfrågan.

Till exempel överväger vissa återförsäljare av livsmedel, att använda transportörer när de omvandlar den bakre delen av sin livsmedelsbutik till en automatiserad anläggning, Vilket ofta inte är så kostnadseffektivt eftersom man på grund av stelbentheten i tranportörslösningen inte kan utnyttja utrymmet på bästa möjliga sätt. Här lämpar sig istället autonoma mobila robotar (AMR:er) då det är mer flexibla och hanterar därför en upp- och nedskalning på ett smidigt sätt.

Men för en större lageranläggning (CFC), där en order kan röra sig över hundratals meter, kan däremot transportörer vara den optimala teknologin.

Allt handlar om just era behov och hur er verksamhet kan anpassas för att uppnå dessa mål.

Nyfiken på att veta mer?