Gå vidare till innehållet

Så ser du till att din personal alltid har kunden i fokus

Publicerat: 2. juni 2017

Vi vet alla att kundservice är nyckeln till framgång för företag. Men har din personal de verktyg som behövs för att kunna fokusera på kunderna istället för på administration eller logistik? Står er kund alltid i fokus? Testa din butiks kundfokus med hjälp av vår checklista – och säkerställ ett framtida kundbemötande som är på topp!

Slopa kontanthanteringen

Har ni svårt att attrahera personal på grund av det kontantansvar det medför? Att vara personligt ansvarig för pengar innebär ofta en stress för medarbetarna, något som troligtvis går ut över deras övriga arbete och era kunder. Slopa den manuella kontanthanteringen och växla fokus till era kunder.

System för att snabbt logga in i kassan

Svårt att öppna upp nya kassor? Förenkla inloggningen genom att slopa de personliga dagskassorna. Kunderna ska aldrig behöva vänta för att ert system för kassorna inte är flexibelt.

Självutcheckning

Med självutcheckning ökar ni er kapacitet och minskar era köer. Ni får dessutom möjligheten till att tänka om vid rekryteringar och istället fokusera på att välja personer med ett bra sinne för service och kommunikation. Den reaktiva kassören som krävdes för den manuella hanteringen byts ut mot en proaktiv medarbetare vars främsta uppgift blir att instruera och underlätta för era kunder.

Utbilda personalen

Att utbilda personalen i bemötande, kommunikation och support kan vara värdefullt för era affärer. Dessa egenskaper bör komma naturligt i det dagliga arbetet och för att skapa de bästa förutsättningarna kan internutbildningar vara ett bra steg på vägen.

Select and collect-lösning

Förvara dyra eller känsliga varor på säkert sätt. Med hjälp av en lösning för säker utlämning av exempelvis medicin eller tobaksvaror slipper kassören lägga tid på att hämta, övervaka och ansvara för åtråvärda varor. Hanteringen blir dessutom smidig för kunden, som slipper väntetider och istället får en snabb och bra service.

 

Vill du få fler tips kring hur du kan effektivisera er butiks verksamhet?
Missa inte vår guide “7 steg till en effektivare affär”.