Gå vidare till innehållet

Pandemikunderna – så tänker de framåt

Publicerat: 8. mars 2022

I samband med pandemin har en betydande del av handelns försäljning flyttat över till nätet. Inte minst gäller det dagligvaruhandeln. Frågan branschen nu ställer sig är hur många av dessa nytillkomna onlinekunder som blir kvar och hur många som tänkt återgå till att handla fysisk butik. En färsk undersökning från undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av retailtech-företaget StrongPoint har svaret.

Under 2021 fortsatte dagligvarubranschens onlineförsäljning att öka: för helåret landade ökningen på 24% jämfört med året innan*.

I en nyligen genomförd undersökning har YouGov på uppdrag av StrongPoint ställt frågan hur de kunder som börjat e-handla sin mat under pandemin planerar att göra framgent.

Det visar sig att åtta av tio av de nytillkomna e-handelskunderna i varierande grad fortsatt handlar på nätet: 29% har fortsatt handla på nätet och planerar att fortsätta med det. Ytterligare 24% har fortsatt, men uppger att de på sikt planerar att börja handla i fysisk butik igen. Medan 25% har återgått till att handla mer i butik om än inte helt. Endast en av fem har återgått till att handla i princip allt i butik igen.

Diagram e-handelskunder efter pandemin. Källa: YouGov/StrongPoint, januari 2022


–  Dagligvarubranschen har haft en närmast explosionsartad tillväxt av sin onlineförsäljning under pandemin, vissa månader har visat på tresiffriga tillväxttal. Frågan alla ställt sig är naturligtvis hur mycket av detta som är tillfälligt och vad som blir kvar på lite sikt. Det är därför intressant att notera att så många som var tredje av de onlinekunder som tillkommit under pandemin planerar att fortsätta handla online,
säger Magnus Rosén, nytillträdd Sverigechef för StrongPoint.

–  E-handeln har under de senaste åren tagit en allt större del av den totala dagligvaruförsäljningen. Möjligheten att erbjuda det kunderna efterfrågar driver kontinuerligt utveckling i handeln och under pandemin har e-handeln inom dagligvaruhandeln utvecklats både sett till innovation och tillgänglighet, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-19 januari 2022 har sammanlagt 1019 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

 * Enligt Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel

 För mer information, vänligen kontakta: