Gå vidare till innehållet

Nu är vi ISO-certifierade!

Publicerat: 9. mars 2020

StrongPoint Labels belönades i februari med en
ISO 9001- certifiering och ISO 14001-certifiering! √

Med vår rykande färska ISO 9001- certifiering visar vi att vi genomgående utför och har ett kvalitativt arbete, både internt, i våra kundrelationer och i levererade produkter och tjänster. Certifikatet intygar självklart att vi följer standardens krav enligt våra beskrivningar, hur verksamheten ska bedrivas och hur vi tillämpar våra processer.

Vår ISO 14001-certifiering är väl så viktig och intygar att vi kontinuerligt utför ett miljöarbete som är kompetent, kommunicerat och dokumenterat. Det är också ett kvitto på att vi lever upp till de konkreta och erkända miljökraven som finns och att vi tar ansvar för miljön, internt och externt, gentemot kunder, personal, ägare och intressenter.