Gå vidare till innehållet

Dags för ny utrustning? Så implementerar du den i verksamheten!

Publicerat: 4. december 2017

Är du nyfiken på nya tekniska lösningar som kan effektivisera verksamheten, men osäker på vad investeringen kommer innebära och ge? Du kan vara lugn. I det här blogginlägget ger vi tre tips kring hur du bör tänka när du implementerar nya lösningar i din verksamhet.

1. Utrustning och arbetssätt [SE_guide_future-store]

Ny utrustning betyder inte per automatik ett uppsving i verksamheten. Istället kan utrustningen ibland vara sekundär, till förmån för arbetssättet. Det går helt enkelt inte att använda ny utrustning på rätt sätt utan att också förnya arbetssättet. Det omvända är också sant – nytt arbetssätt kräver ny utrustning. Genom att definiera vad er målsättning med förändringen är kan ni också sätta upp mål för genomförandet. Hur får ni ut största möjliga nytta av utrustningen och vilka förändringar krävs på plats i butiken för att lyckas?

2. Utbildning av personal

Ett förnyat arbetssätt med nya lösningar kräver utbildning och träning för  personal och butiksägaren. Att lära sig en ny utrustning och integrera den i verksamheten på ett sömlöst sätt är svårt och kräver tid och eftertanke. Låt personalen utbilda sig med stöd från leverantören och involvera alla berörda parter, såväl butikspersonal, som IT och ekonomi. Hur nyttjar ni utrustningen på bästa sätt i just er verksamhet? Hur påverkar det övrig verksamhet? Vilka utmaningar kan er personal ställas inför?

3. Testa i en pilot

Innan en lösning implementeras i hela verksamheten, rekommendera vi att ni först testar det i mindre skala, i exempelvis en butik. Inför piloten bör ni definiera er målsättning med testperioden, t.ex. “vi vill minska svinnet, skapa en bättre kund- och arbetsmiljö, eller öka produktiviteten”. Testa utrustningen under en period på minst några månader, utvärdera efter hand och mät om resultatet lever upp till era mål. Troligtvis kommer ni att få en indikator kring vad som fungerar bra eller mindre bra redan efter ett par veckor.

Kort sagt: förutsätt aldrig att ny utrustning är lösningen på era utmaningar. En förändring kräver en genomgång av såväl arbetssätt som processer, där både ledningen och medarbetarna bör vara involverade.