Gå vidare till innehållet

1 juli 2023
införs nya regler
för försäljning av
tobaksfria nikotinprodukter

Publicerat: 30. juni 2023

Om du säljer tobaksfria nikotinprodukter i din butik, behöver du från och med den 1 juli 2023 se till att du inte visar upp de fysiska produkterna i en transparent kyl eller dylikt, eftersom detta kan komma att uppfattas som lockande till köp! Använd dig i stället av en lösning där dessa produkter ligger dolda som de gör i en Vensafe !

Varför införs det nya regler?

Själva syftet med regleringen är, enligt Folkhälsomyndigheten, att begränsa de hälsorisker och bekymmer som är förenade med användning av tobaksfria nikotinprodukter. Samtidigt som man vill öka skyddet för den yngre åldersgruppen, eftersom denna grupp har enklare att fastna i ett nikotinberoende.

Under de senaste åren har man sett att det generella snusanvändandet ökat kraftigt i den yngre åldersgruppen. Enligt Folkhälsomyndigheten var det 3 gånger så många tjejer mellan 16–25 som snusade, 2021 jämfört med 2018. Där det ”vita snuset” är betydligt vanligare bland flickor.

Den här unga åldersgruppen upplever själva att marknadsföringen av vitt snus, riktar sig till just yngre personer och då framför allt till unga tjejer. (Källa: Folkhälsomyndigheten, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning )

Vad innebär de nya reglerna?

I korthet innebär de nya reglerna att de tobaksfria nikotinprodukterna kommer regleras på samma sätt som övriga tobaksprodukter. Där samtliga i kedjan framöver kommer behöva följa strikta regler kring märkning, marknadsföring och försäljning av dessa produkter.

När börjar det gälla?

Lagen om Tobaksfria nikotinprodukter ( 2022:1257) och förordningen (2022:1263) började delvis gälla från och med den 1 augusti 2022. Nu är det dags för folkhälsomyndighetens föreskrifter ( HSLF-FS 2023:24) att implementeras vilket görs från och med den 1 juli 2023.

Dessa nya föreskrifter kompletterar de bestämmelser i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter.

Här kan du läsa föreskrifterna från FHM (HSLF-FS 2023:24) som träder i kraft den 1 juli 2023.

Vad betyder detta för dig som butiksinnehavare?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2023:24) påverkar alla i försäljningskedjan såsom tillverkare, importörer, partihandlare och detaljhandlare.

Så om du som butiksinnehavare säljer tobaksfria nikotinprodukter, måste du därför själv se till att du följer dessa regler och att du inte lockar konsumenterna till köp av tobaksfria nikotin produkter, genom att tillexempel fysiskt visa upp dem i en transparent kyl eller dylikt. Produkterna behöver alltså döljas rent fysiskt, genom t e x en Vensafe.

Dessutom kommer endast de tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller de nya kraven, att få säljas på den svenska marknaden.

För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får ett vite sättas ut.

Behöver du en Vensafe?

Se till att du har en effektiv och ansvarsfull försäljning av tobak och tobaksfria nikotinprodukter i din butik.