Products

Pakkemaskiner

Pakkemaskiner

Digi pakkebord

Digi pakkebord (SA-11) er et CE-godkjent manuelt pakkebord med rustfritt deksel, som er lett å holde rent.

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE