Gå videre til innholdet

Click & Collect leveringsautomater til Willys

Publisert: 23. mai 2017

Fra Retailmagasinet nr. 3 – 2017.

Nylig leverte StrongPoint sine første egenutviklede leveringsautomater for dagligvarer. Den ledende retailleverandøren ønsker å bli med sine kunder over på nye plattformer.

StrongPoint har nylig overlevert sin første click&collect-løsning til lavpriskjeden Willys i Stockholm: leveringsautomater for dagligvarer som er bestilt på nett. Willys bestilte i første omgang to hentestasjoner, en uten­dørs og en innendørs.

E-handelsløsningen fungerer slik at kunden bestiller sine varer, oppgir ønsket tidsrom for henting og betaler på nettet. Butikkansatte plasserer dagligvarene i hentestasjonen i forkant av hentetids­punktet, og kunden får en melding på telefonen sin med en kode. Kunden henter så varene i automaten. Ved å taste inn koden, åpnes døra til den aktuelle boksen.

Utviklet eget

Prosjektet startet med konseptutvikling i 2015. StrongPoint sjekket hva som fantes av produkter på markedet og bestemte seg for å utvikle sitt eget kon­sept. Programvaren er blitt utviklet på StrongPoints forskningssenter i Vilnius. «Dette er vår første satsing på e-commerce og vil bli et nytt forretningsområde», forteller Ove Teigen, Global Product Director Click & Collect, til Retailmagasinet. Automatene gir kundene bedre service og mer valgfrihet. Kjedene som tar i bruk leveringsautomater gjør det for å ta opp kampen mot de rene nettaktørene som har kommet på banen. Alle forventer at andelen av dagligvarer som handles på nett vil stige betydelig framover. – Vi tenker langsiktig. Etterhvert vil vi levere flere produkter på dette feltet, forteller Teigen.

Reduserer presset på betjeningen

Hvis varebestillingen inneholder varer med alderskontroll, kommer en butikk­ansatt ut når kunden kommer for å hente varene. Når kunden kommer og legger inn koden på displayet til leve­ringsautomatene, går det en melding inn til butikken.

Willys er en del av Axfood-konsernet, og programvaren som styrer boksene er blitt integrert med konsernets forretningssystemer.

Utleveringsautomatene reduserer presset på de butikkansatte, noe som er spesielt kjærkomment når det er mest travelt i butikken. Automatene gjør det derfor mulig å redusere noe på bemanningen i butikkene. Selve leve­ringen går mye fortere med automater, typisk ca ett minutt. Til sammenligning kan det ta opp mot ti minutter med en manuell løsning hvor kunden må inn i butikken og henvende seg til betjenin­gen for å få sine forhåndsbestilte varer ut fra lageret.

Tilpasset nordiske forhold

Utleveringsautomatene blir produsert i Kina og er tilpasset for europeiske forhold. De er solide og laget av rust­fritt stål. Boksene har forskjellig tem­perering og inneholder sensorer som overvåker slikt som temperatur og inn­brudd. Lås og hengsel er skjult slik at det er vanskelig for kriminelle å forsøke innbrudd.

Automatene tåler nordisk klima og er sertifisert for å tåle regn, snø og vind og temperaturer mellom – 25 til + 40 grader.

Hvis leveransen inneholder tempe­ratursensitive varer, plasseres de i de boksene med passende temperatur.

Ove Teigen forteller at de vil levere både innen- og utendørs automater, men flest utendørs, slik det også er på kontinentet. StrongPoint har driftsav­tale for automatene.

Følger kundene

StrongPoints forretningside er å løse problemer for retail, hvor dagligvare­bransjen er størst.

De ønsker å følge sine kunder over på nye plattformer, og e-handel har som kjent kommet for fullt også i dagligva­rebransjen. I Sverige utgjør andelen tre prosent, mens den i Norge fortsatt er klart lavere. De aller fleste spår kraftig vekst, et syn StrongPoint slutter seg til.

Teigen forteller at de har flere kon­kurrenter som kan levere slike løsnin­ger, men i Norden er de alene om å ha utgangspunkt som leverandør til retail. De andre er logistikkselskaper som his­torisk har levert til andre bransjer.

– Vår retailkompetanse vil gi oss for­deler, sier Teigen som selv har jobbet i selskapet siden 2000.

Plasseres ved knutepunkter

Australia er trolig det landet hvor det er flest slike leveringsautomater, primært plassert på bensinstasjoner. De har en helt annen butikkstruktur enn i Norge: færre og større butikker.

Ingen land har så mange dagligva­rebutikker i forhold til folketallet som Norge.

StrongPoint spår at det vil bli leve­ringsautomater på store knutepunkt som jernbanestasjoner, bussterminaler, t-banestasjoner og store boligblokker. Altså på steder hvor det er høy konsen­trasjon av mennesker og hvor det er praktisk for kunder å ta med seg varer på vei hjem.

Kommer til Norge

Dagligvarebransjen i Norge ligger noen år bak den svenske. Her hjemme kjører noen av de ledende aktørene i Oslo-området varene hjem til kundene. Gebyret er lavere enn den reelle kost­naden ved plukking og utkjøring. Altså skjer det i praksis en subsidiering for å vinne markedsandeler. StrongPoint mener at hjemkjøring er en kostbar løs­ning og tror at både kundene og butik­kjedene vil ønske seg utleveringsauto­mater. De er i dialog med noen norske aktører om levering av hentestasjoner, men forteller at det fortsatt vil ta noe tid før slike blir vanlige her til lands.

Testes i et titalls butikker

Kommunikasjonssjef Johanna Euren i Willys uttaler: – Willys lanserte i fjor en stor satsing på e-handel hvor hensikten er å gjøre det mulig for våre kunder over hele lan­det å handle online fra Willys. Vi tilbyr både hjemlevering og henting i matkas­ser i butikk. Vi tror at nettopp henting i butikk er et alternativ som mange av våre kunder vil sette pris på fordi det er raskt, smidig og økonomisk. For at det skal være bekvemt, raskt og smidig har vi bygget leveringsautomater i noen av våre butikker der kundene henter ut sine matkasser fra skap som åpnes med en kode. Parkering skjer i tilknytning til leveringsautomaten. For tiden finnes det leveringsautomater i et titalls butik­ker som vi nå tester og vurderer.

– E-handel vil vokse kraftig

Jørgen Waaler er CEO i børsnoterte StrongPoint, og han bekrefter at click & collect er en betydelig satsing for dem. Leveringsautomatene skal bli del av et nytt forretningsområde. – Vi kan jo ikke vite sikkert hvor­dan retail vi se ut i framtida, men vi er sikre på at e-handel av dagligvarer vil vokse kraftig. Og der vil vi være med, sier han. I dag innebærer netthandel mer­arbeid for butikkene. Man plukker varer for kundene, og skaper mer­verdi for dem på den måten. Jørgen Waaler tror ikke det kom­mer ikke til å forbli 2.500 butikker i Norge om fem-ti år. – Mine barn kommer ikke til å gå så mye på supermarkeder i framtida som vi gjør nå. Vi tror på click&colle­ct, og det gjør Axfood også, fastslår han. Sammen med sin pilotkunde høs­ter de erfaringer gjennom de første hentestasjonene som er levert i Stockholm.