Gå videre til innholdet

Invester i en løsning for høyverdiprodukter

Publisert: 20. juni 2017

Hvordan håndterer du butikkens mest verdifulle varer? Oppbevares de i et verdiskap bak kassene eller kanskje i et annet rom? Da gjør dere det unødvendig vanskelig for dere – her forteller vi hvorfor.

En majoritet av produktene som blir stjålet i en butikk hører inn under premiumsegmentet, som medisiner, barberblad og tobakk. Til tross for dette er det fortsatt mange butikker som oppbevarer varene sine på en måte som utgjør en risiko for at de blir stjålet.

Ressurskrevende administrasjon

Å ta imot, oppbevare og utlevere verdifulle varer krever administrering og en velfungerende logistikk. Svinn kan medføre et større økonomisk tap for butikken, men selve håndteringen innebærer også en økt risiko for ran og tyveri. Dessuten tar ofte oppbevaringen av slike produkter mye plass som kunne vært brukt på en mer effektiv måte.

Unødvendig svinn

Tap på grunn av tyveri, både blant medarbeidere og andre utgjør gjerne 80 % av det totale økonomiske tapet i en butikk. Tenk om dere kunne fått dette tallet ned mot null? En engangsinvestering i en mer sikker løsning for håndtering av høyverdiprodukter har rask tilbakebetaling og kan på sikt medføre et reelt oppsving i butikkens økonomi.

Køer som vokser seg lange

Høyverdiprodukter, som medisiner eller tobakk, som ikke kan oppbevares ute i butikken blir lett årsaken til lange køer og unødvendig stress for medarbeiderne i kassen. Kanskje medfører det at de må forlate sin plass for å hente varen, eller lete unødvendig lenge bak kassen. Dette er negativt – både ut i fra et service- og sikkerhetsperspektiv.

Kjenner du deg igjen i dette? Reduser det unødvendige svinnet og effektiviser butikkdriften – investeringen betaler seg mange ganger.

Vil du vite mer om StrongPoint sine løsninger for sikker oppbevaring av høyverdiprodukter?
Les mer her