Gå videre til innholdet

Paradokset med selutsjekking – raskere eller saktere?

Publisert: 31. oktober 2017

En av de største fordelene med selvutsjekking er at det oppleves raskere og mer bekvem for kundene. Det er mer sannsynlig at kundene forlater butikken med et smil om munnen etter noen minutter med en selvutsjekkingskasse enn i kø, selv om sistnevnte tar litt kortere tid. Hvorfor er det sånn?

Hva er paradokset med selvutsjekking?

Paradokset med selvutsjekking er at det oppleves som raskere og mer effektivt enn tradisjonelle kasser, selv om den reelle tiden med selvutsjekking tar litt lengre tid. Kundene forlater butikken med et mer positivt inntrykk, noe som selvfølgelig er en stor fordel for butikken, ettersom opplevelsen i kassa er det siste de husker når de forlater butikken. Et godt sisteinntrykk øker sannsynligheten for at kundene kommer tilbake.

Opplevelsen av at det går raskere

Mens kundene står i kø, føler de vanligvis at de kaster bort tiden. En stor fordel med paradokset for selvutsjekking er at det reduserer de negative erfaringene med køer og følelsen av å bruke unødvendig tid i butikken. Det faktum at kundene er i aktivitet letter frustrasjonen. I stedefor å stå i kø og vente på andre, har de selv ansvaret og kontrollen over sin egen tid. For butikken innebærer færre og kortere køer mindre behov for ekstra personell. Du trenger faktisk bare en medarbeider for å håndtere opptil åtte (og i enkelte miljøer enda flere) selvbetjente kasser. Dette er ikke bare kostnadsbesparende– det gir også en bedre arbeidssituasjon for den gjenværende medarbeideren, som nå står fritt til å veilede kundene og gi god kundeservice. Et annet problem med køer er at enkelte kunder, særlig de som kjøper færre varer, opplever køen så irriterende at de forlater butikken uten å kjøpe noe. Selvutsjekking gjør butikken i stand til å møte disse kundenes behov istedenfor å risikere å miste dem til en annen butikk i nærheten.

Les mer her