Gå videre til innholdet

Ny teknikk for produktposisjonering er positivt for både detaljistene og konsumentene

Publisert: 31. oktober 2018

Riktig posisjonering av varer er viktig for enhver butikk. Produktenes plassering i butikken og i hylla blir bestemt ut i fra salgsdata og kundeadferd i hensikt å maksimere fortjenesten og gjøre det lettere for kundene. Produktposisjonen representerer derfor en verdi for detaljistene, men det er også utfordrende å håndtere.

Nå finnes det imidlertid en ny teknikk innen elektronisk prismerking som åpner opp for nye muligheter for å få mest mulig ut av posisjoneringen uten at det tar for mye tid. Ved hjelp av Pricer elektroniske prisetiketter og infrarød teknologi har du nå muligheten til å bekrefte varens posisjon automatisk. Ved å måle styrken i svarsignalene fra den elektroniske etiketten, som digitalt representerer produktet i hylla, kan du ved hjelp av triangulering beregne produktets posisjon.

IR-signaler blir sendt til etikettene i butikken og etikettene sender de tilbake for å bekrefte at signalet er mottatt. Dette er svært viktig for å være sikker på at etikettene oppdateres hele tiden.

IR-teknikk har en rekke fordeler. Her er noen eksempler:

 

 

Vil du vite mer om hvordan elektroniske prisetiketter kan skape nye muligheter for din virksomhet.
Les mer her