Gå videre til innholdet

Innføring av nøytral emballasje på tobakksvarer gjør at detaljistene må tenke nytt

Publisert: 2. november 2018

Innføring av nøytral emballasje på tobakksvarer gjør at detaljistene må tenke nytt. Mange har tatt i bruk automatiserte løsninger for styre unna de største fallgruvene.

Mange utfordringer tross gode forberedelser

Norge var det fjerde landet i verden som introduserte nøytral emballasje på tobakk i juli 2018, og bransjen fikk ett år på seg til å tilpasse seg de nye forskriftene. Det viste seg raskt at innføringen av nøytral emballasje både medførte ulemper for de ansatte og resulterte i lengre køer i butikken. Det oppstår stadig feil fordi all emballasje ser lik ut. Til og med erfarne butikkmedarbeidere har problemer med å finne riktige produkter.

Det norske tobakkselskap opprettet en produktkatalog med beskrivelse av gammel og ny emballasje for å holde orden på den nøytrale emballasjen. Det ble også arrangert seminar, der den nye emballasjen ble vist fram for leverandørene. Disse tiltakene var med på å gjøre bransjen bedre forberedt, slik at det gikk lettere å gjennomføre de nødvendige omstillingene.

Det var også viktig å finne en passende løsning for å oppbevare tobakksvarer. Enkelte valgte å redusere utleveringen til kun å gjelde en kasse. Man oppnådde dermed en mer effektiv lagring av produktene, men situasjonen ble desto vanskeligere for de kundene som valgte «feil» kasse. Resultatet ble mye roping etter produktene fram og tilbake mellom kassene, og de ansatte måtte i tillegg bruke ekstra tid på å finne fram til riktig produkt. Det ble etter hvert klart at detaljistene måtte finne en bedre måte å ekspedere tobakksvarene.

Automatisert håndtering av tobakk og legemidler

En rekke detaljister over hele landet har valgt Vensafe etter at Norge innførte forbud mot å markedsføre tobakk i butikk i 2010. Og etter at de nye forskriftene med nøytral emballasje ble innført i 2018, har StrongPoint videreutviklet løsningen ytterligere. I tillegg til å automatisere utleveringen gjør løsningen det mye enklere å selge tobakk med nøytral innpakning. Det viser seg at Vensafe forkorter tiden det tar å selge tobakk med 20-60 sekunder pr kunde.

“Med produktene trygt oppbevart i Vensafe har vi full kontroll på salget av sigaretter, snus og reseptfrie legemidler. Nå slipper vi å bruke unødvendig tid på å lete etter riktige varer i kassadisken, og med den nye lovbestemmelsen om nøytral innpakking av tobakksvarer ser vi enda større behov for løsningen”, sier Nida Tharaldsen hos Coop Mega Vinderen.

Med Vensafe blir tobakksvarene lagret på et passende sted og det tar kort tid å utlevere riktig produkt, inkludert tobakksvarer i nøytral innpakning.

Alt i alt har innføringen av de nye forskriftene vært en suksess takket være automatiserte løsninger.

Raskere kundehåndtering