Gå videre til innholdet

Hvordan lykkes med Click & Collect?

Publisert: 2. oktober 2019

La oss anta at du nettopp har bestemt deg for å investere i en Click & Collect-løsning. Dette er selvfølgelig en viktig beslutning for deg, dine ansatte og kunder, så det er viktig å finne ut hva som skal til for å lykkes. Hvilke ytelsesindikatorer (KPI’er) bør du velge? Og hvordan vil disse indikatorene hjelpe deg slik at du kan håndtere virksomheten på en bedre måte?

Brukerfrekvens

Den første indikatoren ser på kundene. Hvordan de liker det og hvor praktisk det er i bruk. Målsettingen bør være at kundene greier å bruke løsningen og enda viktigere at de vil bruke det regelmessig. Brukerfrekvensen avhenger selvfølgelig av kundene og produktene. En ønskelig utvikling kan sees i diagrammet nedenfor, hentet fra en reel prøvebutikk.

Du vil ideelt sett se at brukerfrekvensen øker over tid til et akseptabelt nivå. Hvis ikke kan det være fornuftig å gjennomføre brukerundersøkelser for å forstå bedre årsakene og hvordan du kan tilpasse det.

For å beregne brukerfrekvensen benytter vi unike identifikatorer. Disse er absolutt anonyme, da formålet ikke er å samle inn individuelle handlevaner men et generelt brukermønster. I tillegg benyttes en unik ordreidentifikator, og for å kunne foreta ytterligere analyser er det fornuftig å spore dato og klokkeslett for de respektive innsamlingene.

Utnyttelse

Når du har valgt en bestemt konfigurasjon av hentestasjonen er det viktig å finne ut hvor mye av kapasiteten som faktisk blir brukt. Denne ytelsesindikatoren ligner på påfyllingsrutiner av ordrer. For å få best mulig utnyttelse av hentestasjonen blir det en kombinasjon av kapasitet og tidsluker som gir best utnyttelse og fleksibilitet for kundene.

La oss anta at du bruker tidsvinduer for datainnsamling. En viktig ytelsesindikator i dette tilfellet ville være bruken av skapet i høysesongen. Optimal er selvfølgelig en høy utnyttelse, samtidig som du sørger for at det er rom for å vokse ytterligere, og kunne tilby varehenting til flere kunder.

En annen verdifull ytelsesindikator er antall kapasitetssykluser per dag. Dette betyr hvor mange ganger hver luke benyttes i gjennomsnitt per dag. Hvis det er for få antall hentinger pr dag, kan man tiltrekke flere kunder til Click&Collect løsningen ved å øke antall tidsvinduer eller ved hjelp av markedsføring.