Gå videre til innholdet

Click&Collect hentestasjoner er fremtiden for netthandel av dagligvarer

Publisert: 23. juni 2017

“Familier har stadig mindre tid. Ofte jobber begge foreldrene, og kveldene og helgene er fylt opp med aktiviteter. Det er begrenset med tid til å handle, eller å vente hjemme på at varene skal komme i hus. Noen synes hjemmeleveranser fungerer bra, mens andre er mer skeptiske. Det er da Click& Collect hentestasjoner kommer inn i bildet. Dette er løsningen for dagens moderne familier, sier Ove Teigen, Global Product Director Click & Collect i StrongPoint (bildet).

StrongPoint hentestasjon er en ideell løsning for butikkunder og detaljister og løser mange av utfordringene med netthandelen av dagligvarer. Utfordringer med blant annet kostbare leveranser og begrensninger i produktutvalget, har gjort at butikkjedene og kundene ikke har benyttet netthandel i like stor grad som i andre bransjer.

E-handel har gjort det mer lettvint å kjøpe dagligvarer, og det kommer stadig nye løsninger som skal forbedre kundeopplevelsen. I dag blir 75 prosent av innkjøpene av varer og tjenester i Vest-Europa utført på nettet. Så langt er det mest vanlige å få levert produktene hjem. Men det er imidlertid sjelden den mest praktiske løsningen. Risikoen er stor for at kunden ikke er hjemme når leveransen finner sted, noe som betyr at distributøren enten må finne et nytt tidspunkt eller levere varene på et postkontor eller i post i butikk – noe som kan være upraktisk for kunden og kostbart for distributøren. Derfor er hentestasjoner ofte et bedre alternativ for både detaljister og kunder. Med dette konseptet kan kunden bestille varene sine på nettet og hente de i hentestasjoner plassert på egnede steder som ved butikker, supermarkeder, postkontor og i tilknytning til offentlig kommunikasjon.

Øke antall leveranser

Andrew Starkey, leder for e-logistikk i britiske IMRG, som publiserer studier om netthandel av dagligvarer, sier at utbredelsen av «click-and-collect» handler om nærhet til markedet. Dagligvarekundene vil bare bruke click-and-collect hvis hentestasjonen er plassert i nærheten av hjemmet eller i tilknytning til deres reisevei. Det er også viktig at kundene kan kombinere hentingen med andre aktiviteter.

Leveranse, bekvemmelighet og pris

Allerede mer enn halvparten av kundene i Europa foretrekker å bruke click-and-collect som leveringsmåte når de handler på nett, ifølge en Forrester studie. Men dette gjelder foreløpig ikke for matvarer. I følge en rapport fra McKinsey and Company, er årsaken at kundene ikke er villige til å ofre pris og kvalitet eller at det går på bekostning av vareutvalget de er vant til i butikken.

De viktigste driverne for e-handel er leveringsmåte, brukervennlighet og pris.

Den kostbare “siste milen” gjør det stadig mer aktuelt med hentestasjoner

Netthandel av dagligvarer medfører høye tilleggskostnader som arbeidskraft, transport og drivstoff. Disse kostnadene er stort sett høyere enn det kundene er villige til å betale for, så detaljistene må i dag dekke inn disse kostnadene selv. I land som Frankrike og Storbritannia, blir det veldig kostbart den tiden det tar for en lastebil å forflytte seg i travle bygater med dertil drivstoffkostnader. Og i Skandinavia er også sjåførkostnadene svært høye. I fremtiden må kundene selv betale for disse kostnadene.

Ifølge studiet fra McKinsey, vil innføring av hentestasjoner resultere i en kostnadsreduksjon på så mye som 30 % i forhold til hjemmeleveranser, noe som gjør at investeringen for detaljistene blir mye mer overkommelig.

Som en tommelfingerregel er den siste milen nesten alltid den høyeste kostnaden. Den kostbare siste milen unngår man helt med hentestasjoner, noe som åpner opp for også å kunne drive lønnsom og praktisk netthandel i dagligvarehandelen.

Fordelene med Hentestasjon for kundene

Fordelene med Click-and-collect for detaljistene

Mer informasjon om Click&Collect hentestasjoner